Skattenytt nr 6 2006 s. 294

A2 Inkomst av tjänst

1 Förbjudet lån

2 Pensionssparavdrag

3 Avdrag för ökade levnadskostnader

1 Förbjudet lån

Regeringsrätten har i RÅ 2005 not. 4 avgjort ytterligare ett mål om förbjudet lån. Den skattskyldige beskattades för lånet som tillkom i samband med att den skattskyldiges bolag sålde en privatbostad till honom. Avsikten var att en del av markområdet skulle säljas tillbaka till bolaget efter fastighetsreglering.

Målet tillför inget nytt utöver det som Regeringsrätten framhöll i RÅ 2004 ref. 114 m.fl. mål (se SkatteNytt 2005 s. 270).

2 Pensionssparavdrag

I RÅ 2005 ref. 15 var det fråga om en skattskyldig som önskade utöka sitt pensionssparavdrag med utnyttjande av regeln i 59 kap. 5 § 3 st. IL (35 % av inkomsten, dock max 10 prisbasbelopp). En förutsättning för att utnyttja denna undantagsregel är att arbetstagaren helt saknar pensionsrätt i anställning. Arbetsgivaren hade tidigare betalat försäkringen och gjort avdrag, men för att minska försäkringens kostnader önskade arbetstagaren göra ett bruttolöneavstående och själv göra avdraget. Arbetstagaren hävdade att bedömningen av om han saknade pensionsrätt i anställningen skulle begränsas till pensionsrätt som intjänats under beskattningsåret.

Såväl Skatterättsnämnden som Regeringsrätten fann dock att lagrummet skulle tolkas bokstavligt, den anställde fick inte ha någon pensionsrätt i anställningen alls, under något beskattningsår.

3 Avdrag för ökade levnadskostnader

I RÅ 2005 ref. 64 ville ensamstående skattskyldig med gemensam vårdnad om barn ha avdrag för dubbel bosättning (ökade levnadskostnader) när han behållit bostad på barnens bostadsort. Regleringen finns numera i 12 kap. 19–22 §§ IL. Avdrag förutsätter bl.a. att dubbel bosättning är skälig på grund av makes eller sambos förvärvsverksamhet, svårighet att anskaffa fast bostad på verksamhetsorten eller annan särskild omständighet.

Samtliga instanser gjorde dock en inskränkt tolkning av den sista punkten (annan särskild omständighet). Man fann att bestämmelsernas syfte var att ge en skattskyldig och hans familj visst tidsmässigt utrymme att anpassa bostadsförhållandena till en ny arbetssituation. De var inte till för att kompensera för kostnader av mer permanent karaktär som det var fråga om i målet.

I ett annat mål om avdrag för ökade levnadskostnader, RÅ 2005 ref. 69, nekades en ambulansförare avdrag för att tvingas springa ifrån maten vid utryckningar och därigenom ofta få dubbla matkostnader.

Kammarrätten hänförde merkostnaden för måltiderna till kostnader för tjänsten och medgav avdrag, men Regeringsrätten hänvisade till att vid lagändringen i samband med 1990 års skattereform togs avdragsrätten för s.k. endagsförrättningar bort. Eftersom ambulansföraren inte hade några övernattningar i tjänsten kunde avdrag därför inte medges.

Gunnar Rabe

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...