Innehåll

SkatteNytt nr 3 2008 s. 157

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Handelshögskolan i Stockholm, Box 6501, 113 83 Stockholm.

Laukkanen, Antti, Taxation of Investment Derivatives. IBFD, Doctoral Series vol.13, 2007, 486 sid.

Temat i boken kretsar kring beskattningen av finansiella derivata och deras förhållande till realisations och periodiseringsprinciperna inom redovisning. I synnerhet behandlas frågor rörande värdering, värderingstidpunkt samt beskattningen av orealiserade vinster. Skattesystem i olika länder jämförs och djupdykningar görs bland annat i USA, Storbritannien, Tyskland, Finland och Sverige. Enskilda skatteavtal samt bilaterala avtal studeras inte, istället görs en djupare analys av OECDs modellavtal med speciell hänsyn tagen till räntor och kapitalinkomster.

White, Jeremy m.fl., Tolley’s Customs Duties Handbook 2007, LexisNexis, 2007, 2203 sid.

Boken syftar till att utgöra en praktisk guide kring tullskatt och andra relaterade avgifter. Utgångspunkten är de brittiska tullskatterna, men boken behandlar även de andra europeiska länderna systematiskt samt genom att beskriva de generella avtal och bestämmelser som gäller på området.

Bakker, Anuschka (Red.), M&A Tax Fundamentals 2007. IBFD, 2007, 260 sid.

Företagsförvärv är en viktig aspekt av företags agerande på internationella marknader. Genom internationella förvärv kan företag få tillträde till nya marknader och vinna fördelar i form av erfarenheter och kunskap. Sådana förvärv aktualiserar oftast också en rad skattefrågor. Denna bok syftar till att utgöra en guide över de skatteregler rörande företagsförvärv som gäller i olika länder. Häri presenteras även olika europarättsliga förordningar och direktiv som gäller på området samt europarättsliga avgränsningar och avgöranden rörande frågor om företagsförvärv.

Henkow, Oskar, Financial Activities in European VAT – A Theoretical and Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities. Lund University, 2007, 416 sid.

Mervärdesskatt utgör en betydande del av många länders intäkter. Den finansiella sektorn har dock traditionellt inte mervärdesbeskattats trots dess centrala plats i de västerländska ekonomierna. Avhandlingen syftar till att förklara denna motsättning genom att belysa de centrala aspekterna av mervärdesskattesystemet.

Rohatgi, Roy, Basic International Taxation – Volume II: Practice. BNA International, 2 upplagan, 2007, 531 sid.

Boken syftar till att utgöra en grundläggande och praktisk handbok för internationell beskattning. Efter att ha redogjort överskiktlig om internationell skatteplanering, övergår boken till att beskriva på området problematiska företeelser såsom ”thin capitalization”, ”transfer pricing”, m.m. Boken behandlar sedan hemstatsproblematiken samt redogör för specifika drag hos utvecklade respektive outvecklade länders skattesystem. I en sista del presenteras ett antal relevanta europeiska och internationella skatteavtal.

David Lossmann

David Lossmann är assistent vid Centrum för Skatterätt, Handelshögskolan i Stockholm.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...