Innehåll

Birgitta von Euler, skattejurist vid Skatteverket

Cecilia Gunne, skattejurist, VD, Catella Sponsor AB

Monica Haapaniemi, rättslig expert vid Skatteverket

Tomas Karlsson, skattejurist vid Ernst & Young

Jan Kleerup, skattejurist vid Skeppsbron Skatt

Börje Leidhammar, skattejurist vid Wistrand advokatbyrå, adj. professor vid Karlstads universitet

Gustaf Lindencrona, professor emeritus vid Stockholms universitet

Gustav Lindkvist, biträdande jurist vid Wistrand advokatbyrå

Ingrid Melbi, skattejurist vid Öhrlings PricewaterhouseCoopers

Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Robert Påhlsson, professor i handelsrätt med inriktning mot skatterätt vid Handelshögskolan i Göteborg

Gunnar Rabe, skattejurist, Skatteförlaget

Christer Silfverberg, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Daniel Starberg, skattejurist vid E. Öhman J:or Fondkommission AB

Kristina Ståhl, regeringsråd

Bo Svensson, skattejurist vid Wistrand advokatbyrå i Göteborg och universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Mats Tjernberg, docent i finansrätt vid Lunds universitet

Jesper Öberg, jur. dr, skattejurist Ernst & Young

Roger Persson Österman, docent, Wistrand advokatbyrå