SkatteNytt nr 6 2008 s. 423

EG-domstolens domar

C Social trygghet

I mål C-299/05 har EG-domstolen i sin roll som författningsdomstol givit EU-kommissionen rätt i att förordning nr 647/2005 varit behäftad med ett rättsligt fel och ogiltigförklarat vissa bestämmelser i förordningen. Domen är ett exempel på att EU:s beslutande organ ställs inför svåra avvägningar kring den rättsliga basen för sina beslut. För Sveriges del innebär domen att handikapp-ersättning och vårdbidrag inte längre tillhör sådana särskilda förmåner, vilka endast kan erhållas av personer som är bosatta i Sverige.

Bakgrunden är följande. Bilaga 2 a till förordning nr 1408/71 innehåller en lista över ”särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner” som personer, vilka omfattas av förordningens tillämpningsområde, uteslutande kan få inom den medlemsstats territorium där de är bosatta.

I ett förslag från kommissionen hade föreslagits en ändring i definitionen på sådana särskilda icke avgiftsfinansierade förmåner, med hänvisning till nyare rättspraxis från EG-domstolen. Kommissionen hade därmed även föreslagit en ny lydelse av listan på sådana förmåner. För Sveriges vidkommande innebar förslaget att handikappersättning och vårdbidrag inte längre fanns med, förmåner som hade funnits med på listan sedan anslutningen 1994.

På begäran av Finland, Sverige och Storbritannien hade Rådet gått med på att återinföra vissa förmåner på listan, vilket också godkändes av Parlamentet. I april 2005 antog Parlamentet och Rådet förordning nr 647/2005, i vilken hänsyn tagits till kraven från de tre medlemsstaterna.

Kommissionen ansåg emellertid att de aktuella förmånerna inte uppfyllde villkoren för att kunna beviljas endast personer som är bosatta i medlemsstaten och ansökte hos domstolen om ogiltigförklaring av förordning nr 647/2005 i den del de omtvistade förmånerna återinförts på listan i bilaga 2a till förordning nr 1408/71, en bedömning som delades av domstolen.

Birgitta von Euler

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...