Innehåll

SkatteNytt nr 7-8 2008 s. 506

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

A Vision of Taxes within and outside European borders. Kluwer Law International, 2008, 1006 s.

Denna festskrift tillägnad professor emeritus Frans Vanistendael, universitet i Leuven, Belgien, innehåller ett stort antal uppsatser i internationell skatterätt och EG-skatterätt. Från svensk sida bidrog Leif Mutén med ”Will Case Law Do?”, och Bertil Wiman med ”Cross-Border Loss Relief in Europe – The Case of Group Contributions”.

Antonsson, Jan, & Båvall, Bertil, Representation & Sponsring. Tholin & Larsson, 8 upplagan, 2008, 316 s.

Reglerna för dessa områden behandlas framförallt utifrån ett allsidigt skatteperspektiv, men även frågor om mutbrott m.m. beskrivs.

Brockert, Mats & Nilsson, Per, Bokslut och deklaration A–Ö – sambandet mellan redovisning och beskattning. Norstedts Juridik, 2008, 592 s.

I boken beskrivs hur affärshändelserna i aktiebolag, handelsbolag och enskild firma i praktiken skall noteras. Via ett 80-tal uppslagsord, från Ackord till Ökade levnadskostnader, förklaras kopplingen mellan redovisning och beskattning inom ett antal problemfyllda områden. Förklaringarna är väl strukturerade och hänvisar till lagrum, praxis, BAS-kontoplanen med mera.

Henkow, Oskar, Financial Activities in European VAT – a Theoretical and Legal Research of the European VAT System and the Actual and Preferred Treatment of Financial Activities. Kluwer Law International, 2008, 415 s.

Av tradition anses finansiella tjänster inte kunna beskattas i ett mervärdesskattesystem och tjänsterna undantas därför från mervärdesskatt. I boken, som är författarens doktorsavhandling, diskuteras svårigheterna med att inordna finansiella tjänster i systemet utifrån vissa ”benchmarks” och görs en genomgång av de olika mervärdesskatterättsliga begreppen (beskattningsbar person, omsättning osv.). Dessutom görs en genomgång av alternativa sätt att hantera tjänsterna.

Lang, Michael (red.), European Union: Tax Treaties of the Central and Eastern European Countries. Linde Verlag, 2008, 208 sidor.

I boken återfinns ett antal redogörelser för skattavtalspolicyn hos tio östeuropeiska länder. Boken utgör resultatet från en konferens i Wien i januari 2008.

Laukkanen, Antti, Taxation of Investment Derivates. IBFD Doctoral Series, 2007, 467 sidor.

Denna doktorsavhandling framlades vid Svenska Handelshögskolan i Helsingfors i september 2007. Boken behandlar utifrån ett komparativt synsätt (exempelvis är svensk rätt behandlad) derivat, och frågan om vinster skall utgöra inkomst eller kapitalvinst.

Lundén, Björn, Aktiebolag. Björn Lundén Information, 16 upplagan, 2008, 446 sidor.

Boken behandlar skattefrågor, bolagsrätt och ekonomi för aktiebolag.

Lundén, Björn, Ekonomiska föreningar. Björn Lundén Information, 10 upplagan, 2008, 256 sidor.

Civilrättsliga, skatterättsliga och ekonomiska aspekter på ekonomiska föreningar är föremålet för denna bok.

Lundén, Björn & Lindblad, Jan, Ideella föreningar. Björn Lundén Information, 7 upplagan, 2008, 271 sidor.

Tanken med denna bok är att vara en handbok för personer engagerade i ideella föreningar som styrelseledamöter m.m.

Lundén, Björn & Smitterberg, Ann-Britt, Bokföring. Björn Lundén Information, 14 upplagan, 2008, 325 sidor.

Syftet med boken är att den skall vara en praktisk handbok i löpande redovisning för företag och föreningar.

Lundén, Björn & Svensson, Ulf, Handelsbolag. Skatt, ekonomi, juridik och deklaration. Björn Lundén Information, 15 upplagan, 2008, 325 sidor.

Rättsliga frågor kring hur man startar och driver handelsbolag eller kommanditbolag beskrivs.

Lundén, Björn, Kulturarbetarboken. Ekonomi, skatt och deklaration. Björn Lundén Information, 11 upplagan, 2008, 345 sidor.

Boken behandlar skatte- och andra frågor av relevans för kulturarbetare.

Lundén, Björn, Enskild firma. Skatt, ekonomi, juridik och deklaration. Björn Lundén Information, 16 upplagan, 2008, 330 sidor.

Detta är en handbok för den som har eller tänker starta enskild näringsverksamhet. Boken är praktiskt inriktad och innehåller många exempel.

Lüdicke, Jürgen, Überlegungen zur deutschen DBA-Politik. Nomos Verlag, 2008, 169 sidor.

Författaren, som är professor i internationell skatterätt vid universitetet i Hamburg och delägare i PricewaterhouseCoopers, har på uppdrag av tyska finansministeriet studerat tysk skatteavtalspolitik och redovisar i boken sina överväganden.

Thorell, Per, Redovisning och juridik. Iustus Förlag, 2008, 216 sidor.

Utvecklingen på redovisningsområdet har lett till ett mycket omfattande och komplicerat regelverk som vid en rättslig prövning måste tolkas och sättas in i sitt sammanhang. En central fråga i boken är förhållandet mellan lagstiftning, normgivning och redovisningspraxis. Boken är utgiven i skriftserien från Stockholm Centre for Commercial Law.

Svensson, Ulf, Fastighetsbeskattning. Björn Lundén Information, 5 upplagan, 2008, 252 sidor.

I boken beskrivs bl.a. löpande beskattning, fastighetsskatt och fastighetsavgift, samt kapitalvinstbeskattning och uppskov.

Terra, Ben J. M. & Wattel, Peter J., European Tax Law. Kluwer Law International, 5 upplagan, 2008, 862 s.

Författarna gör i boken en systematisk genomgång av EG-rättens betydelse för skatteområdet och EG-domstolens praxis. Pågående diskussioner om förändringar i EG-rätten samt utvecklingen i aktuella harmoniseringsprojekt beskrivs också. Boken vänder sig till alla som arbetar med frågor på området. Utöver denna inbundna upplaga finns en något komprimerad studentupplaga till reducerat pris.

Jur. kand. Ulrika Gustafsson Myslinski är doktorand i skatterätt vid Centrum för Skatte-rätt, Uppsala universitet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...