Innehåll

SkatteNytt nr 1-2 2009 s. 1

Skattenytt inför år 2009

Under året som gått har Skattenytt genomgått några förändringar, bland annat när det gäller sammansättningen i redaktionskommittén. En viktig förändring inför år 2009 blir att vi kommer att påbörja arbetet med s.k. peer review av vetenskapliga artiklar i tidskriften. Inom den akademiska världen har det blivit allt viktigare att artiklar har varit föremål för anonym, oberoende granskning. Det är vår ambition att påbörja arbetet med peer review under det kommande året, och i det sammanhanget hoppas vi att forskare i Sverige och i övriga nordiska länder vill bistå Skattenytt med sin ämneskompetens. Närmare information om förfarandet kommer senare.

Under år 2008 har artikelinflödet till tidskriften varit större än någonsin tidigare under den period vi varit redaktörer. Man kan endast spekulera i skälen till detta. Det måste under alla omständigheter också vara uttryck för det behov av en fördjupad skatterättslig diskussion som finns. Under de senaste åren har det kommit en rad elektroniska nyhetstjänster som snabbt informerar om ny lagstiftning, nya rättsfall och annat. Dessa tjänster kan säkert vara viktiga men de kan inte ersätta artiklar som ger uttryck för analys, eftertanke och reflektion. Att man som chef och äldre kollega ser till att medarbetarna har en egen prenumeration på Skattenytt borde vara en självklarhet.

Det kommande året lär med all säkerhet innehålla många intressanta skatte-nyheter som kommer att diskuteras och kommenteras i Skattenytt.

Med tillönskan om ett Gott Nytt År!

Mattias Dahlberg, Roger Persson Österman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...