Innehåll

Skattenytt nr 12 2009 s. 755

Redaktörsskifte m.m.

Jag tillträdde arbetet som redaktör för Skattenytt i december 2003 och har varit redaktör och ansvarig utgivare för Skattenytt under de sex årgångarna 2004–2009. Arbetet har varit mycket stimulerande. Det har inneburit omfattande kontakter med personer verksamma med skatterätt inom skatteförvaltning, departement, domstolar och universitet. Det har varit mycket lärorikt inte minst genom alla de artiklar som kommit in till tidskriften. Diskussionerna i den kvalificerade redaktionskommittén har varit berikande. Vid min sida under åren har jag haft den biträdande redaktören, docent Roger Persson Österman. Rogers kunskaper och idérikedom har varit betydelsefulla i arbetet. Det känns helt naturligt att Roger från och med årgången 2010 tar över stafettpinnen som redaktör och ansvarig utgivare för tidskriften. Jag vill här rikta ett varmt tack till Roger, redaktionskommittén och Skattenytts författare för ett gott samarbete under gångna sex åren.

Vid sin sida kommer Roger att ha de biträdande redaktörerna jur.dr Maria Hilling och docent Stefan Olsson. De kommer alla tre att presentera sig närmare i nästa nummer, och jag är övertygad om att de kommer att göra ett fint arbete med tidskriften.

Under fem år har doktorand Katia Cejie varit tidskriftens redaktionssekreterare, och Katia slutar på denna post i och med utgången av år 2009. Katia har på ett förtjänstfullt sätt hållit ordning på både utlovade och inkomna artiklar samt fört protokoll vid mötena i redaktionskommittén. Ett särskilt tack också till förlagssekreteraren Fredrika Engvall, Iustus förlag, som på ett utmärkt sätt sköter den praktiska produktionen av tidskriften.

Några förändringar har ägt rum i redaktionskommittén under hösten 2009. Regeringsrådet Peter Kindlund har efter flera förtjänstfulla år i kommittén valt att sluta. Peter efterträds av regeringsrådet Anita Saldén Enérus, som också tidigare var ledamot i kommittén men i egenskap av finansråd. Skattejuristen, och numera också doktoranden, Gunnar Rabe har varit med i redaktionskommittén under en lång tid. Gunnar har nu tagit över docent Mats Tjernbergs uppgifter som verkställande ledamot i Skattenytt Förlags AB, som äger tidskriften Skattenytt, och han väljer därför att träda ut ur kommittén. Gunnar har under åren på olika sätt gjort viktiga insatser för tidskriften, och kommer ännu en tid att ansvara för det årliga rättsfallshäftet. Som nya ledamöter i redaktionskommittén hälsar tidskriften varmt välkomna finansrådet Per Classon och skatteexperten Richard Hellenius.

Mattias Dahlberg

Professor i finansrätt

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...