Innehåll

Cecilia Gunne, skattejurist, VD, Catella AB

Monica Haapaniemi, fastighetsråd, Nacka Tingsrätt

Maria Hilling, jur. dr, lektor i skatterätt vid Linköpings universitet

Fredrik Jonsson, skattejurist vid PricewaterhouseCoopers

Tomas Karlsson, skattejurist vid Ernst & Young

Jan Kleerup, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Börje Leidhammar, advokat vid Wistrand advokatbyrå, gästprofessor vid -Karlstads universitet

Gustaf Lindencrona, professor emeritus vid Stockholms universitet

Ingrid Melbi, skattejurist, PricewaterhouseCoopers

Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Robert Påhlsson, professor i skatterätt vid Handelshögskolan i Göteborg

Gunnar Rabe, doktorand, Uppsala universitet

Christer Silfverberg, professor i finansrätt vid Stockholms -universitet

Daniel Starberg, skattejurist vid E. Öhman J:or Fondkommission AB

Bo Svensson, skattejurist vid Wistrand advokatbyrå i Göteborg och -universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Mats Tjernberg, docent i finansrätt vid Lunds universitet

Jesper Öberg, jur. dr och skattejurist vid Ernst & Young

Roger Persson Österman, docent och skattejurist vid Wistrand advokatbyrå