Skattenytt nr 1-2 2010 s. 1

Kära läsare!

Förändring i redaktionen

Detta nummer är producerat av en ny redaktion. Den består av redaktörerna Maria Hilling, Stefan Olsson, Roger Persson Österman och redaktionssekreteraren Weronica Sjöberg.

Maria Hilling är lektor i skatterätt vid Linköpings universitet. År 2005 disputerade hon på avhandlingen Free movement and tax treaties in the Internal Market, i vilken EG-rättens inverkan på skatteavtal analyseras. Senare publicering behandlar främst EG-skatterätterättsliga frågor.

Stefan Olsson är docent i finansrätt vid Handelshögskolan vid Göteborgs universitet och universitetslektor vid Karlstads universitet. Han disputerade år 2001 på en avhandling om punktskatter i ett svenskt och europeiskt perspektiv. Senare forskning har gällt bl.a. konstitutionella frågor och sambandet mellan redovisning och beskattning.

Roger Persson Österman är docent i skatterätt vid juridicum, Stockholms universitet. Han är verksam som skattekonsult vid Ernst&Young, Stockholm. Han har publicerat ett stort antal skrifter inom företagsbeskattning och EG-skatterätt.

Weronica Sjöberg är verksam som skattejurist vid Ernst&Young i Stockholm.

Vår ambition med Skattenytt

Skattenytt skall leverera nyheter. Men bara nyheter räcker inte. Konkurrensen är hård i mediebruset. Vi måste ge nyheter som analyserats av experter. Viktigt är också att nyhetsanalysen kommer snabbt. Detta har alltid varit Skattenytts signum, men vår avsikt är att kraftsamla kring och stärka denna ambition.

Skattenytt skall konkurrera med de nyhetsbevakande tjänsterna genom att erbjuda djup och analys, som är relevant i nuet. Skattenytt skall vara det självklara valet för skribenten och för läsaren.

Som ett led i vår ambition har vi beslutat att dela upp bevakningen av de olika rättsområdena. Maria Hilling skall i första hand bevaka internationell skatterätt och direkt EU-skatterätt. Stefan Olsson skall i första hand bevaka indirekt beskattning. Roger Persson Österman bevakar övriga frågor. Roger Persson Österman kommer även att vara ansvarig utgivare och ha det övergripande ansvaret för tidskriften.

PR-avdelning

Forskning som bedrivs i akademiska former är inte alltid snabb men kan vara mycket intressant. God forskning kan identifiera förändringar i den gällande rätten och klargöra svåra rättsfrågor. Skattenytt vill vara ett självklart val för en kunnig forskare. Skattenytt har därför infört särskild anonym granskning (Peer Review) av artiklar som skrivs av forskare verksamma vid universitet och högskolor. Vår ambition är att alla artiklar som skrivs av forskare bör granskas, vilket ger forskaren kvalificerad feedback och därmed möjlighet att höja kvaliteten och det akademiska värdet på artikeln. Något som är av stor betydelse i den hårda konkurrensen om forskningsmedel. Vi är övertygade om att denna kvalitetskontroll även kommer att vara till stor nytta för läsekretsen. Stefan Olsson kommer att ansvara för PR-avdelningen.

Skattenytt Internationellt

Under rubriken Skattenytt Internationellt har sedan år 1997 händelseutvecklingen på den internationella beskattningens område bevakats. Sedan starten har förändringstakten inom området ökat betydligt, vilket inte minst kan noteras vad gäller antalet avgöranden från EU-domstolen. Härtill erbjuder numera de elektroniska nyhetstjänsterna snabba uppdateringar. Mot bakgrund av dessa förändringar har Skattenytt funnit det angeläget att förändra inriktningen på den återkommande, internationella bevakningen.

Fokus kommer att ligga på bevakning av i huvudsak två centrala områden av den internationella skatterätten, nämligen praxis från EU-domstolen och OECD:s arbete på den direkta beskattningens område. Djup och analys skall känneteckna bevakningen av EU-domstolens praxis rörande direkt beskattning. Genom att samtliga rättsfall från domstolen på detta område kommer att analyseras erbjuder Skattenytt sina läsare möjligheten att på ett enkelt sätt följa den snabba rättsutvecklingen på området. Syftet med bevakningen av OECD:s arbete är primärt att ge Skattenytts läsare möjlighet att hålla sig informerade om relevanta projekt och nyheter inom detta område. Av den anledningen kommer informationen från OECD att presenteras i notisform.

Indirekt skatt

Den kvalificerade bevakningen av indirekt skatt förstärks ytterligare genom att Stefan Olsson tar huvudansvaret för rättsområdet. Även på indirekt skatt skall Skattenytt erbjuda djup och analys som är relevant i nuet. Nyheter rörande moms kommer även fortsättningsvis att publiceras under Aktuellt om mervärdesskatt.

Roger Persson Österman Maria Hilling Stefan Olsson

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...