Innehåll

Skattenytt nr 12 2010

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Ahlqvist, Eva-Lena, Klarspråk om skatter. SNS Förlag, 2010, 102 sidor.

Boken riktar sig till alla som vill sätta sig in i den svenska skattedebatten. Avsikten är att med fakta som underlag både hyfsa debatten och väcka debatt. Boken sätter in skatterna i ett ekonomiskt, politiskt och historiskt sammanhang och försöker förklara hur mycket skatt människor med olika inkomster betalar, hur pengarna används och vilka effekter olika skattesänkningar och skattehöjningar får.

Dekov, Erik & Engsig, John, Moms – Energi – Lønsum – en lærebog om afgifter. Thomson Reuters Professional, 3 upplagan, 2010, 284 sidor.

De indirekta skatterna har under de senaste åren i ökad omfattning bidragit till de offentliga intäkterna. Samtidigt har reglerna, särskilt på momsområdet, ytterligare anpassats till de gemensamma EU-reglerna. Mot denna bakgrund finns det ett behov av ökad kunskap om lagarna på området.

Gyland, Christina & Lewén, Greger, Övningar i skatterätt – Exempel och lösningar 2011 års taxering. Iustus Förlag, 17 upplagan, 2010, 255 sidor.

Boken innehåller ett hundratal övningar rörande inkomstbeskattning av privatpersoner och företag.

Lundén, Björn & Molin, Anna, Samboboken – juridik, ekonomi och beskattning. Björn Lundén Information, 6 upplagan, 2010, 144 sidor.

Samboboken beskriver sambors rättigheter och skyldigheter mot varandra och deras förhållande till långivare och andra fordringsägare.

Nouel, Luis (red.), OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2010 Condensed Version) and Key Tax Features of the Member countries 2010. IBFD, 2010, 830 sidor.

Denna resehandbok i fickformat från OECD innehåller den nya konsoliderade versionen av OECD:s modellavtal och kortfattade beskrivningar av OECD:s medlemsstaters skattesystem.

Palm, Anders, Pensionsstiftelser – Pension direkt i företag – Stiftelse, skuldföring och att säkra pension utan kapital i försäkring. Personalstiftelser. Björn Lundén Information, 4 upplagan, 2009, 304 sidor.

Denna bok visar hur den som driver ett aktiebolag kan ordna sin pension från bolaget. De fördelar och nackdelar som finns med att ordna pensionen genom stiftelser, genom försäkringar och genom andra avsättningar behandlas i boken. Bland nyheterna i denna upplaga återfinns den nya tillsynsorganisationen och de särskilda reglerna om pensionsstiftelser som tryggar pensionen åt minst 100 pensionsberättigade.

Ponniah, Aurobindo & Glaize, Antoine (red.), OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations 2010 Edition and Transfer Pricing Features of Selected Countries 2010. IBFD, 2010, 712 sidor.

Handboken innehåller, förutom OECD:s riktlinjer för internprissättning, en översikt av regler om internprissättning i 33 länder.

Weber, Dennis (red.), Traditional and Alternative Routes to European Tax Integration. IBFD, 2010, 362 sidor.

Skatteintegration inom EU kan ske på många sätt. I denna bok diskuteras olika instrument som medlemsstaterna och EU kan använda sig av för att uppnå en sådan integration. Boken är resultatet av GREIT:s fjärde årliga konferens.

Wind Andersen, Kim, Selskabers renter. Thomson Reuters Professional, 2010, 112 sidor.

Selskabers renter är en praktisk framställning av de skattemässiga problem för företag som uppstår vid bland annat ränteintäkter, ränteutgifter och källskatt på räntor.

Jur. kand. Anna Romby är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...