Innehåll

Skattenytt nr 5 2010

Inkommen litteratur

I denna avdelning anmäls till Skattenytt insänd litteratur. Material kan skickas till Skattenytts redaktion under adress Skattenytt, professor Bertil Wiman, Centrum för Skatterätt, Box 512, 751 20 Uppsala.

Bakker, Anuschka & Kloosterhof, Sander (red.), Tax Risk Management: From Risk to Opportunity. IBFD, 2010, 498 sidor.

Tax Risk Management är en praktisk handledning som vänder sig till alla som arbetar i näringslivet. Boken ger en ökad förståelse för skatterisker och hur dessa hanteras på ett effektivt sätt. Boken innehåller dessutom särskilda kapitel för olika länder.

Brockert, Mats & Nilsson, Peter, Bokslut och deklaration A–Ö: sambandet mellan redovisning och beskattning. Norstedts Juridik, 2 upplagan, 2010, 732 sidor.

Handbokens syfte är att ge en djupare beskrivning av områden som är särskilt efterfrågade och endast finns överskådligt beskriven i annan litteratur. Boken innehåller många exempel som visar vilka redovisningskonton som används och hur posten redovisas i deklarationen. Avsnitten om aktieägartillskott och byte av redovisningsprinciper har utökats i denna upplaga.

Lundén, Björn, Aktiebolag. Skatt, ekonomi och juridik. Björn Lundén Information, 18 upplagan, 2010, 447 sidor.

Denna bok sammanställer sådan aktiebolagsrätt och skatterätt som är av betydelse för mindre aktiebolag. Den nya upplagan är uppdaterad med hänsyn till rättsläget i januari 2010.

Lundén, Björn & Svensson, Ulf, Deklarationsteknik 2010 – näringsverksamhet, tjänst och kapital. Björn Lundén Information, 17 upplagan, 2010, 424 sidor.

Deklarationsteknik är en handledning för deklarationen och boken går igenom alla blanketter som hör till de tre inkomstslagen näringsverksamhet, kapital och tjänst.

Friis Cassøe, Jan & Frydendahl Iversen, Mille, COSO ERM’s teoretiske forudsætninger – en analyse og konsekvensvurdering. Thomson Reuters Professional, 2009, 146 sidor.

Inom ekonomistyrning och revision är riskbedömning och intern kontroll nyckelord. Ett ramverk inom detta område är amerikanska COSO Enterprise Risk Management. I denna avhandling företas en kritisk undersökning av de teoretiska förutsättningarna för COSO-ERM för att ge en djupare förståelse av under vilka förutsättningar ramverket kan användas och vilka begränsningar som finns.

Füchsel, Kim, m.fl., Revisor – regulering & rapportering. Thomson Reuters Professional, 2010, 412 sidor.

Boken behandlar det regelverk som gäller för danska revisorer och beskriver de krav som ställs på revisorernas rapportering. Denna andra utgåva har uppdaterats med lagstiftning till och med utgången av år 2009 och med de senaste standarderna från IAASB.

Isenbaert, Mathieu, EC Law and the Sovereignty of the Member States in Direct Taxation. IBFD, 2010, 904 sidor.

Denna doktorsavhandling innehåller en omfattande analys av EU-domstolens rättspraxis angående direkt beskattning. Fallen kategoriseras utifrån om en analys som baserades på diskriminering – eller restriktion – tillämpades av EU-domstolen. I avhandlingen analyseras även vilken betydelse begreppet suveränitet har inom EU.

Rabe, Gunnar & Hellenius, Richard, Det svenska skattesystemet. Norstedts Juridik, 23 upplagan, 2010, 528 sidor.

I boken behandlas individbeskattning, företagsbeskattning och taxeringsförfarandet. Tyngdpunkten har lagts på de materiella reglerna, men även förfaranderegler och uppbördsregler avhandlas i boken. Nya rättsfall och de lagändringar som har beslutats under år 2009 finns med i denna upplaga.

Steffensen, Henrik, m.fl., Bogføringsloven og Mindstekravsbekendtgørelserne – en lovkommentar. Thomson Reuters Professional, 2010, 421 sidor.

Denna bok behandlar den danska bogføringsloven och de danska mindstekravsbekendtgørelserne. Boken är uppdelad i tre delar. I den första delen lämnas en ämnesmässig inledning till reglerna. I den andra delen kommenteras bestämmelserna i bogføringsloven. Den tredje delen innehåller kommentarer till mindstekravsbekendtgørelserne.

Jur. kand. Anna Romby är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet och knuten till stiftelsen Centrum för Skatterätt.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10  

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...