Innehåll

Skattenytt nr 6 2010 s. 493

Rättsfallsregister 2009 års rättsfall

Regeringsrätten

RÅ 2009 ref. 5

375

RÅ 2009 ref. 6

425

RÅ 2009 ref. 8

401

RÅ 2009 ref. 13

371

RÅ 2009 ref. 14

371

RÅ 2009 ref. 15

372

RÅ 2009 ref. 16

436

RÅ 2009 ref. 18

412

RÅ 2009 ref. 22

406

RÅ 2009 ref. 27

403

RÅ 2009 ref. 28

376

RÅ 2009 ref. 31

356, 395

RÅ 2009 ref. 33

348

RÅ 2009 ref. 34

347

RÅ 2009 ref. 35

377

RÅ 2009 ref. 36

349

RÅ 2009 ref. 40

426

RÅ 2009 ref. 41

347

RÅ 2009 ref. 42

345, 405

RÅ 2009 ref. 47

347, 396

RÅ 2009 ref. 48

350

RÅ 2009 ref. 49

418

RÅ 2009 ref. 53

358

RÅ 2009 ref. 54

423

RÅ 2009 ref. 56

417

RÅ 2009 ref. 63

409

RÅ 2009 ref. 66

399

RÅ 2009 ref. 68

360

RÅ 2009 ref. 72

412

RÅ 2009 ref. 73

410

RÅ 2009 ref. 77

348

RÅ 2009 ref. 78

384

RÅ 2009 ref. 79

341

RÅ 2009 ref. 81

352

RÅ 2009 ref. 83

432

RÅ 2009 ref. 84

388

RÅ 2009 ref. 85

378

RÅ 2009 ref. 86

342, 347

RÅ 2009 ref. 91

390

RÅ 2009 ref. 92

399

RÅ 2009 ref. 93

427

RÅ 2009 ref. 94

406

RÅ 2009 ref. 95

419

RÅ 2009 ref. 100

354

RÅ 2009 not. 6

414

RÅ 2009 not. 7

414

RÅ 2009 not. 19

429

RÅ 2009 not. 23

420

RÅ 2009 not. 24

389

RÅ 2009 not. 25

353

RÅ 2009 not. 35

372

RÅ 2009 not. 36

372

RÅ 2009 not. 37

372

RÅ 2009 not. 38

389

RÅ 2009 not. 40

386

RÅ 2009 not. 41

415

RÅ 2009 not. 42

416

RÅ 2009 not. 46

434

RÅ 2009 not. 48

348

RÅ 2009 not. 59

415

RÅ 2009 not. 61

410

RÅ 2009 not. 62

416

RÅ 2009 not. 68

362

RÅ 2009 not. 69

400

RÅ 2009 not. 72

401

RÅ 2009 not. 76

425

RÅ 2009 not. 80

421

RÅ 2009 not. 81

387

RÅ 2009 not. 82

387

RÅ 2009 not. 83

387

RÅ 2009 not. 84

388

RÅ 2009 not. 85

388

RÅ 2009 not. 86

368, 379, 391

RÅ 2009 not. 87

368, 380, 401

RÅ 2009 not. 88

368, 381, 392

RÅ 2009 not. 93

430

RÅ 2009 not. 96

346

RÅ 2009 not. 97

401

RÅ 2009 not. 103

433

RÅ 2009 not. 106

423

RÅ 2009 not. 110

421

RÅ 2009 not. 111

436

RÅ 2009 not. 114

414

RÅ 2009 not. 124

416

RÅ 2009 not. 125

416

RÅ 2009 not. 137

382

RÅ 2009 not. 138

383

RÅ 2009 not. 140

422

RÅ 2009 not. 145

424

RÅ 2009 not. 146

351

RÅ 2009 not. 154

364

RÅ 2009 not. 160

423

RÅ 2009 not. 170

414

RÅ 2009 not. 171

366, 394

RÅ 2009 not. 172

418

RÅ 2009 not. 175

424

RÅ 2009 not. 177

415

RÅ 2009 not. 181

354, 401

RÅ 2009 not. 191

346

RÅ 2009 not. 196

353

RÅ 2009 not. 201

373, 394

RÅ 2009 not. 206

342, 347

EG-domstolen

C-494/06P

461

C-138/07

463

C-269/07

441

C-302/07

466

C-303/07

438

C-357/07

467

C-377/07

442

C-317/07P

458

C-318/07

442

C-369/07

458

C-397/07

464

C-406/07

440

C-415/07

459

C-439/07

464

C-460/07

457, 476

C-499/07

464

C-502/07

484

C-515/07

476

C-519/07P

459

C-521/07

445

C-540/07

449

C-544/07

455

C-554/07

468

C-562/07

448

C-566/07

468

C-569/07

464

C-572/07

469

C-1/08

473

C-2/08

482

C-10/08

477

C-29/08

478

C-35/08

449

C-37/08

474

C-67/08

443

C-74/08

479

C-89/08P

461

C-102/08

471

C-119/08

483

C-128/08

446

C-144/08

485

C-153/08

454

C-154/08

471

C-155/08

452

C-157/08

452

C-169/08

456, 485

C-174/08

480

C-182/08

447

C-242/08

471

C-244/08

481

C-246/08

472

C-247/08

464

C-267/08

472

C-314/08

440

C-377/08

481

C-433/08

481

C-441/08

465

C-461/08

473

C-483/08

483

Europadomstolen

Dom 2009-02-10

486

Dom 2009-06-16

486

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...