Vi har haft det varmt men nu tycks hösten trots allt vara här. SkatteNytts läsare är dock lika glada och engagerade som alltid så ock vår redaktion. Vi i redaktionen är nöjda med att presentera ännu ett intressant nummer för er.

Mariannes stående bidrag i detta nummer är som alltid mycket givande. SkatteNytt är glad för att Skatterättsnämnden bidrar till tidskriftens innehåll på ett högkvalitativt sätt. Andra mycket bra bidrag i numret från en praktisk synvinkel är frågan om JAU beräkningen och frågan om tillämpningen av sexmånadersregeln.

Något SkatteNytt särskilt vill fästa din uppmärksamhet på är att vi har nöjet att presentera en intressant debattartikel om domarjäv. Artikeln är skriven av ombuden i HFD målet 2011 ref 15 (resning), som tidigare kommenterats i tidskriften (nr 7-8) av Per Holstad. Att kvälja dom från HFD kan uppfattas olämpligt men en seriös diskussion är något annat.

SkatteNytt anser att debattartikeln uppfyller kravet på att tillföra något nytt och relevant i den pågående debatten om domarjäv och konsekvenserna av sådant jäv. Sannolikt är inte rättssystemets legitimitet betjänt av diskussioner av huruvida det senare upptäckta jävet påverkade domen eller inte. Sådana undersökningar eller spekulationer kan föda oönskade konspirationsteorier. Därför synes författarna ha en poäng i sin kritik. Men det är upp till dig, kära läsare, att dra dina egna slutsatser.

Nästa nummer kommer ut i slutet av november. Förhoppningsvis kommer SkatteNytt att kunna redovisa ett antal mycket intressanta HFD domar, som många skattejurister väntar på. Det är frågan om skatteflykt i olika situationer, räntesnurror, och F skattens betydelse. Och antagligen några intressanta momsdomar. Vad vi vet idag är att vi kommer att presentera en utmärkt artikel om CCCTB. Dr Anna Gerson kommer att beskriva fördelarna och nackdelarna med förslaget.

Tveka inte att kontakta redaktionen om du har några tankar kring SkatteNytt!

Roger Persson Österman, i Stockholm, i oktober.