Innehåll

Skattenytt nr 11 2011 s. 791

Kära läsare!

Vi har haft det varmt men nu tycks hösten trots allt vara här. SkatteNytts läsare är dock lika glada och engagerade som alltid så ock vår redaktion. Vi i redaktionen är nöjda med att presentera ännu ett intressant nummer för er.

Mariannes stående bidrag i detta nummer är som alltid mycket givande. SkatteNytt är glad för att Skatterättsnämnden bidrar till tidskriftens innehåll på ett högkvalitativt sätt. Andra mycket bra bidrag i numret från en praktisk synvinkel är frågan om JAU beräkningen och frågan om tillämpningen av sexmånadersregeln.

Något SkatteNytt särskilt vill fästa din uppmärksamhet på är att vi har nöjet att presentera en intressant debattartikel om domarjäv. Artikeln är skriven av ombuden i HFD målet 2011 ref 15 (resning), som tidigare kommenterats i tidskriften (nr 7-8) av Per Holstad. Att kvälja dom från HFD kan uppfattas olämpligt men en seriös diskussion är något annat.

SkatteNytt anser att debattartikeln uppfyller kravet på att tillföra något nytt och relevant i den pågående debatten om domarjäv och konsekvenserna av sådant jäv. Sannolikt är inte rättssystemets legitimitet betjänt av diskussioner av huruvida det senare upptäckta jävet påverkade domen eller inte. Sådana undersökningar eller spekulationer kan föda oönskade konspirationsteorier. Därför synes författarna ha en poäng i sin kritik. Men det är upp till dig, kära läsare, att dra dina egna slutsatser.

Nästa nummer kommer ut i slutet av november. Förhoppningsvis kommer SkatteNytt att kunna redovisa ett antal mycket intressanta HFD domar, som många skattejurister väntar på. Det är frågan om skatteflykt i olika situationer, räntesnurror, och F skattens betydelse. Och antagligen några intressanta momsdomar. Vad vi vet idag är att vi kommer att presentera en utmärkt artikel om CCCTB. Dr Anna Gerson kommer att beskriva fördelarna och nackdelarna med förslaget.

Tveka inte att kontakta redaktionen om du har några tankar kring SkatteNytt!

Roger Persson Österman, i Stockholm, i oktober.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...