Innehåll

Skattenytt nr 11 2011 s. 860

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Pernilla Rendahl (pernilla.rendahl@jibs.hj.se). Litteratur kan skickas till Internationella Handelshögskolan i Jönköping, Pernilla Rendahl, Box 1024, 551 11 Jönköping.

BRÅ rapport 2011:7 Storskaliga skattebrott – En kartläggning av skattebrottslingens kostnader, BRÅ 2011, 181 sidor

Rapporten behandlar kostnaderna för den organiserade svarta verksamheten som förblir obeskattad. I rapporten belyses även hur kostnaderna för denna verksamhet ökar samt olika metoder för att bekämpa skattebrott som är baserade i organiserade nätverk.

Forssén, Björn, Handbok om taxering och skatteprocess, Jure 2011, 192 sidor

Boken ersätter den tidigare upplagan Taxeringsprocess – en läro- och handbok av samma författare. Handboken är grundläggande och introducerar det svenska skatteförfarandet. Reglerna som är gällande 1 april 2011 behandlas löpande och de ändringar som är att vänta av prop. 2010/11:165 beskrivs översiktligt.

Gustafsson, David och Lundén, Björn, Ägarskifte i företag, andra upplagan, Björn Lundén information 2011, 196 sidor

Ägarskifte i företag är en handbok som kan användas i samband med att ett företag ska säljas till utomstående eller i samband med ett generationsskifte inom familjen. Flertalet juridiska frågeställningar som aktualiseras tas upp, häribland även de skatterättsliga.

Heidenbauer, Sabine, Charity Crossing Borders. The Fundamental Freedom’s Influence on Charity and Donor Taxation in Europe, Eucotax Series on European Taxation 31, Kluwer Law International 2011, 328 sidor

Boken omfattar en analys av inkomstbeskattningen av välgörenhet och donationer i flera av EU:s medlemsstater. Medlemsstaternas reglering sätts särskilt i förhållande till de fyra friheterna och icke-diskriminering. Sveriges är ett av de tjugo länder som ingår i komparationen. Boken ger en värdefull komparation och diskuterar särskilt EU-rättens inverkan på de nationella skattesystemen i medlemsstaterna.

Lodin, Sven-Olof, The Making of Tax Law – The Development of Swedish Taxation, Iustus förlag 2011, 227 sidor

Boken ger en unik inblick i hur den svenska skatterätten har utvecklats sedan mitten av 1900-talet. Inom ramen för ämnet behandlats olika personers och gruppers inflytande på lagstiftningsförfarandet på skatteområdet samt politiska processers funktion och betydelse för de lagstiftningsresultat som nås.

Lundén, Björn, Samfälligheter, 6:e upplagan, Björn Lundén information 2011, 199 sidor

Samfälligheter är en praktiskt inriktad handbok som kan agera som stöd för den som äger en andel i eller arbetar med en samfällighetsförening genom exempelvis styrelsearbete. Den behandlar såväl skatterättsliga som andra juridiska och ekonomiska frågor.

Jur. dr Pernilla Rendahl är universitetslektor vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...