Innehåll

Skattenytt nr 9 2011 s. 603

Välkomna tillbaka från sommarens hetta!

SkatteNytt har för avsikt att erbjuda er en spännande och intressant höst.

En hel del har hänt under försommaren och sommaren. En fråga som väcker stort intresse är ränteavdragsrätten och kampen mot räntesnurrorna. Doktoranden Jesper Johansson inleder detta nummer av SkatteNytt med en utförlig analys av problemställningen. Hans artikel bör studeras av den sittande företagsskatteutredningen.

En annan aktuell och omdebatterad fråga är Skatteverkets projekt om fördjupad samverkan. SkatteNytt presenterar en synnerligen läsvärd analys av Skatteverkets förslag i en artikel av Carl Sörensson. Carl beskriver bland annat förslaget i ljuset av OECD:s riktlinjer på området och andra länders erfarenheter. Han avslutar sin artikel med att ställa frågan om företagen är villiga att ingå samarbetet.

Ett antal storföretag har i sommar i ett brev till Skatteverket uttalat att de stora koncernerna har god kontroll på sina skatterisker och att man redan idag är mycket transparenta vad gäller dessa. Företagen anser att för att en utökad relation mellan företag och skattemyndigheter ska tillföra ett värde som motiverar den administrativa börda och legala risker (vad gäller sekretesskydd etc.) som följer med ett sådant förfarande måste vissa grundförutsättningar föreligga. Företagen anser inte att dessa förutsättningar för närvarande finns. Det gäller bl.a. de begränsningar som svensk lagstiftning innebär för ett sådant förfarande.

Det är således i dagsläget oklart vad som kommer att hända. SkatteNytt bevakar givetvis utvecklingen. Tankeväckande är att Carl visar att många företag i de länder som tillämpar förfarandet är nöjda. Han anser emellertid att det är viktigt att landets rätts- och förvaltningskultur uppmärksammas vid en implementering av förfarandet. Han synes tveksam till att Skatteverket till fullo lyckats med detta.

Personligen anser jag att ett redskap för kommunikation mellan Skatteverket och företagen som bör utvecklas och regleras är de s.k. dialogsvaren, som många gånger fungerar utmärkt. En önskan om dialogsvar förutsätter öppenhet och en utveckling av institutet kan komma att öka samarbetet (kanske vänskapen?) mellan Skatteverk och skattskyldig. Dialogsvaren har jag och Skatteverkets företrädare belyst i två artiklar i ”Regeringsrätten 100 år”. Varför inte jobba med och förbättra det som redan finns – gräv där du står. Läs gärna dessa artiklar!

Och glöm inte att vi gärna mottar artiklar som skatt och moral/etik.

Stockholm i augusti 2011

Roger Persson Österman

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...