Innehåll

Skattenytt nr 6 2012 s. 336

Författare i detta nummer

Katia Cejie, jur.dr, lektor vid Uppsala Universitet

Mattias Dahlberg, professor vid Uppsala Universitet

Birgitta von Euler, rättslig expert vid Skatteverkets rättsavdelning

Mattias Fri, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Cecilia Gunne, skattejurist, partner vid Valbay International S.A.

Maria Hilling, docent, forskare och lärare vid juridiska fakulteten, Lunds universitet

Fredrik Jonsson, skattejurist vid PricewaterhouseCoopers

Tomas Karlsson, skattejurist vid Ernst & Young

Jan Kleerup, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Börje Leidhammar, advokat vid Wistrand advokatbyrå, adjungerad professor vid Högskolan i Gävle

Ingrid Melbi, skattejurist, PricewaterhouseCoopers

Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Robert Påhlsson, professor i skatterätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet samt vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping

Gunnar Rabe, doktorand, Uppsala Universitet

Daniel Starberg, skattejurist, partner vid Valbay International S.A.

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverkets rättsavdelning

Mats Tjernberg, professor i finansrätt vid Lunds Universitet

Jesper Öberg, docent, Ernst & Young

Roger Persson Österman, docent, lektor vid Stockholms Universitet