Innehåll

När jag skriver dessa rader i januari är vintern vacker men väldigt kall. Solen skiner och SMHI meddelar via appen att det skall vara nära –20 grader på Södermalm idag. Och februari sägs bli kallare ... när dessa rader trycks finns facit.

Skattenytt vill ge kvalificerad nyhetsbevakning. Det är svårt eftersom kvalitet kräver tid och eftertanke. Nyheten kan redan vara överspelad. Juridiska nyheter har tursamt många gånger en längre livslängd. Ta Diligentia RÅ 2010 ref. 67. Det nya tänk som presenterades i den domen påverkar fortfarande nyhetsflödet som inte heller lär sina i första taget. I detta nummer gör Roger Gavelin och Pär Magnus Wiséen en intressant uppdatering av praxis kring frågan om marknadsränta och framför några kritiska kommentarer. Högst läsvärd.

En annan viktig nyhet. Caroline Carlson kommenterar målen om osanna fakturor på ett mycket intressant sätt. Hon gör flera viktiga iakttagelser som alla som är i kontakt med problemställningen (domare, skatteverkare, ombud) bör beakta. Hon tror också att det vore värdefullt med fler avgöranden av den måltypen i HFD för att skattskyldiga ska behålla sitt förtroende för de beslutande och dömande instanserna. Jag delar helt denna uppfattning. Rätt ska skipas, absolut, men det måste ovillkorligen framstå för medborgarna som att de ges en allsidig och ”rättvis” prövning, om de får rättsliga problem.

Allt annat i detta nummer är naturligtvis läsvärt. Till exempel: Hans Tegnander, och Fredrik Ohlson, beskriver mycket initierat svåra rättsområden: beskattning av byggnadsrörelse respektive unionsrätten. Kanske Ohlsons tankar kring SIAT domen kan skaka om? Slutligen: Skattenytt ligger nu på facebook. Följ sidan. Vi kommer bland annat att använda sidan som en löpsedel och presentera de nya numrens innehåll. Det finns många möjligheter och gradvis kommer de som väljer att följa oss att njuta frukterna av dessa möjligheter.

Med önskan om en skön vinter,

Roger Persson Österman, Stockholm i januari.