Innehåll

Skattenytt nr 5 2013 s. 231

Kära läsare!

Ett högtryck med kyla och strålande sol har parkerat sig över landet. Det är motsvarigheten till sommarens ryssvärme, som kommer till Sverige alltför sällan. Tänk sommaren 1994, och sommaren 2005. Är det kanske dags i år? Kanske en styrsignal kan dirigera vädret. Skattenytt presenterar stolt i detta nummer en intervju med Skatteverkets nya rättschef Inga-Lill Askersjö. En legendar har slutat (”Ville”) och en ny tillträder. Skatteverkets rättschef har sannolikt ett betydande inflytande på Skatteverkets produktion av ”rätt” (och kanske ”fel”). Att få ta del av hennes funderingar är mycket intressant och Skattenytt är tacksam för att hon tog sig tiden att sitta och prata med de utsända korrarna.

Numret bär även i övrigt en prägel av det allmännas funktion och arbetssätt. Skattenytt erbjuder en aktuell artikel om anståndsreglerna, en debattartikel om hantering av skatteskulder, en debatt om RUT och ROT från Pia Blank Thörnroos och en replik från Skatteverket på en tidigare artikel om Skatteverkets riktlinjer för hanteringen av vissa momsfrågor. Skattenytt välkomnar en offentlig debatt. Naturligtvis finns mycket annat intressant att läsa.

Nu tar ordinarie redaktion en liten paus. Gunnar Rabe tar vid och färdigställer rättsfallsnumret 6. Tack Gunnar för att du som alltid lika engagerat tar tag i rättsfallen.

Må våren komma!

Roger Persson Österman, Stockholm i början av april

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...