Innehåll

Skattenytt nr 9 2013 s. 583

Kära läsare!

Jag hoppas din sommar varit varm, skön och givande. Nu är det dags igen och Skattenytt är på din sida. Läs och bli en ännu mer kompetent skattejurist! Detta nummer är fullt av artiklar om viktiga och spännande frågor. Smaken är personlig men här är några tips på nödvändig läsning!

Europarätt fortsätter att skapa löpsedlar. Läs Eleonor Kristofferssons utsökta redogörelse för missbruksläran i EU-rätten. Av stort intresse för inte bara momsare. Att Sverige har haft problem med dubbelbestraffningen är nu knappast okänt för någon. Ulf Bernitz beskriver som alltid saken lärt, pedagogiskt och angenämt.

Kanske lagstiftaren nu verkligen inser att det inte alltid är saligt att vara saktmodig. EU-domstolens dom av den 18 juli mot Danmark, C-261/11, bör sannolikt uppmärksammas av regeringen. 23 kapitlet IL kan behöva kompletteras med uppskovsregler. Skattenytt hoppas att kunna återkomma med en längre kommentar så snart möjligt.

Roger Persson Österman, Legoland Billund, i början av augusti

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...