Innehåll

Skattenytt nr 11 2014 s. 835

Kära läsare

En ny riksdag, en ny regering och sannolikt en ny skattepolitik. Hur ny återstår att se. Det återstår också att se hur framgångsrik regeringen blir när det gäller att lägga förslag och att få igenom förslag. Kommer riksdagen att bli polariserad eller samarbetsorienterad? En pusselbit i sammanhanget är hur budgeten kan hanteras. Skatterättsnämnden har prövat frågan om skiktgränsen (som inte förändrades trots förslaget i BP) utan att finna något fel begånget i hanteringen i riksdagen och Eleonor Kristoffersson kommenterar beslutet i detta nummer. Eleonor bedömer att Skatterättsnämnden beslutat korrekt. Hon avslutar artikeln med ett förslag:

”Enligt min uppfattning kan det finnas skäl att se över möjligheten att ändra den beslutade statsbudgeten i efterhand till följd av ett utskottsinitiativ. Rambeslutsmodellens övergripande syfte att riksdagen vid ett och samma tillfälle och i ett enda beslut ska ställa regeringens och oppositionens fullständiga budgetförslag mot varandra blir, som jag ser det, något urvattnat om budgetramen ändå kan ändras i efterhand.”

Urvattningen lär inte göra det lättare för regeringen. Fortsättning följer!

Roger Persson Österman, Södermalm, en kulen oktoberdag.