Innehåll

Skattenytt nr 4 2014 s. 183

Kära läsare

Det är ljusare ute! Har ni märkt det? Jag tror att våren står för dörren. Månaden mars är en härlig månad tycker jag. Men om jag finge önska något, vore det mera sol över Stockholm.

Skattenytt i Månaden Mars bjuder också på mycket Moms. Förutom Marianne Svanbergs mycket uppskattade stående spalt med förhandsbesked från den indirekta nämnden vill jag rekommendera Emil Elgebrandts tankar över Bitcoins i anledning av ett förhandsbesked. Skattenytt är också mycket glad över att kunna snabbt presentera en initierad kommentar av Ulf Hedström vad gäller HFD:s mål om den så kallade tryckerimomsen. Skattenytts avsikt är att senare kunna presentera en kommentar från Skatteverket, med myndighetens syn på den uppkomna problematiken.

Slutligen innehåller detta nummer också en intressant debattartikel av Peder André och Kristina Ståhl, med förslag på förändringar av förhandsbeskedsinstitutet. Jag, som haft förmånen att få sätta in mig i ämnet, är av uppfattningen att Andres och Ståhls tankar är högst värda att ta på stort allvar och att förslaget definitivt bör övervägas inom ramen för den utredning som nu sitter och arbetar med frågan. Skattenytt bevakar frågan.

Du glömmer väl inte att gilla Skattenytt på facebook? I skrivande stund är vi 138 stycken som gillar sidan. Nog kan vi bli fler.

Roger Persson Österman, Södermalm i slutet av februari.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...