Innehåll

Skattenytt nr 5 2014 s. 273

Kära läsare

Ännu ett nummer av Skattenytt som vi redaktörer med glädje och stolthet kan presentera för dig. Skattenytt vill vara aktuell och analytiskt djup. Skattenytt vill också vara en arena för debatt.

I detta nummer erbjuder vi hela två intressanta artiklar om den så kallade konvertibeldomen från HFD. Det är Ulf Tivéus och Stefan Olsson, respektive, som fattat pennan. Intressant och djupsinnigt. Vi erbjuder också intressanta EU-rättsliga artiklar i två mycket aktuella frågor: hur f/x effekter kan böra behandlas enligt EU-rätten (Ingrid Melbi och Hanna Nilsson), och vad som egentligen gäller med avseende på uppskovsregler efter att uttagsbeskattning vid en gränsöverskridande transaktion ägt rum (den nyblivna docenten Katia Cejie). Den senare är också en fin akademisk analys av en fråga som konstigt nog inte uppmärksammats i så hög grad i Sverige.

Debatt! Den kretsar vidare kring förhandsbeskeden. Claes och Karin Norberg replikerar nu på Andrés och Ståhls tankar kring hur förfarandet skulle kunna reformeras. De erbjuder ett eget mycket intressant alternativ. Kan det vara något? Förhandsbeskedens roll och ställning engagerar helt klart ett stort antal personer. Med spänning väntar vi på resultatet av den pågående offentliga utredningen.

Nå hur är det med vädret då? Ja, när jag tittar ut genom fönstret så snöar det på Manhattan. Snart ska jag ta den röda linjen till universitetet. Jag brukar ta röd linje från Mariatorget, men nu blir hållplatsen en annan, eftersom jag skall ner till New York University Law School. Syftet är att forska kring det amerikanska förhandsbeskedsförfarandet: ”letter rulings”. En spännande dag väntar!

Roger Persson Österman, NYC, i månadsskiftet mars/april

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...