Innehåll

Richard Arvidsson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Katia Cejie, jur.dr, lektor vid Uppsala universitet

Mattias Dahlberg, professor vid Uppsala universitet

Mattias Fri, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Maria Hilling, docent, forskare och lärare vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet

Fredrik Jonsson, skattejurist vid PricewaterhouseCoopers

Tomas Karlsson, skattejurist vid Ernst & Young

Jan Kleerup, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Börje Leidhammar, advokat vid Advokatfirman Börje Leidhammar, adjungerad professor vid Högskolan i Gävle

Ingrid Melbi, skattejurist, PricewaterhouseCoopers

Robert Påhlsson, professor i skatterätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Gunnar Rabe, skattejurist

Daniel Starberg, skattejurist, Lombard International Assurance

Bo Svensson, skattejurist vid Wistrand advokatbyrå i Göteborg och universitetslektor vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverkets rättsavdelning

Mats Tjernberg, professor i finansrätt vid Lunds universitet

Jesper Öberg, docent, Ernst & Young

Roger Persson Österman, docent, lektor vid Stockholms universitet