Innehåll

Skattenytt årsskrift 2015 s. 1

Förord

Kära läsare! I din hand håller du nu den femte utgåvan av Skattenytts Akademiska Årsskrift. De tre artiklar som ingår i årets nummer har genomgått sedvanlig, vetenskaplig anonymiserad granskning. Således har både författare och granskare varit okända för varandra. Granskarna har utgjorts av erkända skatterättsliga forskare i de nordiska länderna. Granskningen har i första hand syftat till att säkerställa att artiklarna har hållit en godkänd vetenskaplig kvalitet. Granskarna har även haft möjlighet att lämna kommentarer och föreslå förbättringar av artiklarna.

I detta nummer medverkar följande författare:

Nick Dimitrievski disputerade 2010 vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet, på avhandlingen Allmännytta som norm i svensk skatterätt. Om skattefrihet för ideella föreningar. Sedan samma år är han verksam som universitetslektor vid Handelshögskolan, Karlstads universitet, tidigare som programledare för det Rättsvetenskapliga kandidatprogrammet, numera som studierektor för Avdelningen för Juridik.

Anna-Maria Hambre är jur. dr och universitetsadjunkt vid Örebro universitet. Hon disputerade 2015 på avhandlingen Tax Confidentiality. A Comparative Study and Impact Assessment of Global Interest. För närvarande arbetar hon med ett forskningsprojekt (postdok) om Skatteverkets arbetsform fördjupad dialog.

Jesper Eriksson avlade juristexamen i juni 2015 vid Uppsala universitet. Han arbetar som skatterådgivare på PwC i Stockholm, främst med finansiella företag som banker, försäkringsbolag och fonder. Artikeln är baserad på Jespers examensarbete.

Avsikten är att även fortsättningsvis producera ett Akademiskt nummer per år. Redaktionen tar gärna emot bidrag till 2016 års utgåva. Avslutningsvis vill redaktionen tacka alla som på något sätt deltagit i produktionen av denna årsskrift.

Stefan Olsson

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...