Innehåll

Skattenytt nr 10 2015 s. 681

Förord

Regnet slår mot rutan i takt med knapptryckningarna på tangentbordet – hösten på västkusten är i antågande!

Det här häftet av SkatteNytt inleds med två lite längre bidrag. Först ut presenterar Peder André förhandsbesked avseende direkt skatt från Skatterättsnämnden på sedvanligt vis. Därefter diskuterar Anders Hultqvist beskattning av ömsesidiga försäkringsbolag. Det är en fråga som inte alltid diskuteras skatterättsligt, men som troligen väcker intresse eftersom bolagen enkelbeskattas.

Det tredje bidraget är en intervju med Lennart Tottie som gjorts av Kerstin Nyqvist och Richard Hellenius. Lennart ger sin bild av flera års arbete i Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.

I slutet av maj i år meddelade HFD ett avgörande om uttagsbeskattning där 22 kap. 3 § IL gavs en vid tolkning, delvis med stöd i förarbeten. Mats Tjernberg kommenterar rättsfallet utifrån hur tolkningen av bestämmelsen har gjorts.

Katia Cejie och Maria Hilling kommenterar EU-domstolens praxis och däribland återfinns domar avseende tyska uttagsbeskattningsregler, jämförbara situationer utifrån Schumacker-doktrinen, tolkning av bestämmelse i fusionsdirektivet och tillhandahållande av finansiell tjänst och stand still klausulen i artikel 64 FEUF.

Avslutningsvis ger Sebastian Moll tips om vidare läsning i litteraturavsnittet. Kanske något att krypa upp i fåtöljen med framför brasan en höstkväll, eller varför inte fortsätta läsa SkatteNytt!

Pernilla Rendahl