Innehåll

Skattenytt nr 10 2015 s. 681

Förord

Regnet slår mot rutan i takt med knapptryckningarna på tangentbordet – hösten på västkusten är i antågande!

Det här häftet av SkatteNytt inleds med två lite längre bidrag. Först ut presenterar Peder André förhandsbesked avseende direkt skatt från Skatterättsnämnden på sedvanligt vis. Därefter diskuterar Anders Hultqvist beskattning av ömsesidiga försäkringsbolag. Det är en fråga som inte alltid diskuteras skatterättsligt, men som troligen väcker intresse eftersom bolagen enkelbeskattas.

Det tredje bidraget är en intervju med Lennart Tottie som gjorts av Kerstin Nyqvist och Richard Hellenius. Lennart ger sin bild av flera års arbete i Skatterättsnämnden och Forskarskattenämnden.

I slutet av maj i år meddelade HFD ett avgörande om uttagsbeskattning där 22 kap. 3 § IL gavs en vid tolkning, delvis med stöd i förarbeten. Mats Tjernberg kommenterar rättsfallet utifrån hur tolkningen av bestämmelsen har gjorts.

Katia Cejie och Maria Hilling kommenterar EU-domstolens praxis och däribland återfinns domar avseende tyska uttagsbeskattningsregler, jämförbara situationer utifrån Schumacker-doktrinen, tolkning av bestämmelse i fusionsdirektivet och tillhandahållande av finansiell tjänst och stand still klausulen i artikel 64 FEUF.

Avslutningsvis ger Sebastian Moll tips om vidare läsning i litteraturavsnittet. Kanske något att krypa upp i fåtöljen med framför brasan en höstkväll, eller varför inte fortsätta läsa SkatteNytt!

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...