Innehåll

Skattenytt nr 4 2015 s. 263

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Sebastian Moll (sebastian.moll@kau.se). Litteratur kan skickas till Sebastian Moll, Handelshögskolan, Karlstads universitet, Universitetsgatan 2, 651 88 Karlstad.

FAR Akademi, FAR Skattevolymen 2015:1, FAR Akademi 2015

Skattevolymen är en regelsamling som tillhandahåller den centrala svenska skattelagstiftningen. Detta kompletteras med EU-rätt som momsdirektivet, moder- och dotterbolagsdirektivet och sparandedirektivet. Redovisningslagstiftning finns med i form av bokförings- och årsredovisningslagarna. Vid sidan av lagstiftning ges utrymme åt FAR:s rekommendationer och uttalanden, OECD:s modellavtal för skatteavtal och praktiska tabeller med skattesatser samt gränser för förmåners avdragsrätt.

Nyheter som presenteras i denna upplaga är exempelvis höjda punktskatter för bl.a. tobak, alkohol och avfall, ändrad fakturamodell vid RUT- och ROT-avdrag, nya momsregler för köp av elektroniska tjänster och att trängselskatten nu även omfattar utländska bilar.

Holmström, Nancy, Redovisa Rätt 2015, Sanoma Utbildning 2015, 974 sidor

Med mer än 1000 uppslagsord kan Redovisa Rätt 2015 vara av intresse för såväl enmansföretagaren som för den bokföringsansvariga i stora börsbolag. Årets upplaga innehåller flertalet nyheter. Anvisningarna till de fyra K-regelverken har utökats. Avseende K3- och K4-företag krävs ett stort antal tilläggsupplysningar, varför årets upplaga innehåller den nya kantrubriken Upplysningar.

Sandberg Nilsson, Anna, Westfahl, Lena, Rätt moms 2015, Sanoma Utbildning 2015, 924 sidor

Rätt Moms 2015 är en uppslags- och handbok innehållande råd och anvisningar för både nationell och internationell handel. Boken innehåller exempel på blanketter, fakturor och bokföringsanvisningar. Vidare återfinns en stor mängd sökord varför boken exempelvis lämpar sig för den som arbetar med fakturering. Nytt för i år är bland annat de nya reglerna vid import av varor från länder utanför EU, nya regler avseende försäljning av elektroniska tjänster och nya momssatser inom EU.

Sebastian Moll är doktorand i civilrätt vid Örebro universitet i samarbete med Karlstads universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...