Innehåll

Skattenytt nr 6 2015 s. 336

Författare i detta nummer

Katia Cejie, docent, lektor vid Uppsala universitet

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid Uppsala universitet

Mattias Fri, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Maria Hilling, docent, lektor i skatterätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet

Martin Jacobsson, skattekonsult vid Grant Thornton

Fredrik Jonsson, skattejurist vid PwC

Tomas Karlsson, skattejurist vid EY

Jan Kleerup, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Börje Leidhammar, advokat vid Börje Leidhammar advokatbyrå, adjungerad professor vid Högskolan i Gävle

Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Ingrid Melbi, skattejurist vid PwC

Robert Påhlsson, professor i skatterätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Gunnar Rabe, skattejurist

Daniel Starberg, skattejurist, Lombard International Assurance

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverkets rättsavdelning

Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, skatterätt, vid Lunds universitet

Jesper Öberg, Jur Dr, skattejurist vid PwC

Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet