Innehåll

Skattenytt nr 11 2016 s. 785

Förord nr 11

Hösten är här med alla vackra färger, kyla, blåst och till viss del regn. Det talar för att ta sig tid att kura ihop sig med en filt, något varmt att dricka och SkatteNytt att läsa.

I föregående häfte utlovades en fortsättning av BEPS-seriens artiklar som behandlar subsidiaritetsprincipen. En sådan fortsättning kommer, men först i nästa häfte. Det här häftet behandlar istället flera andra intressanta frågor.

Först i häftet presenteras en intervju med Anders Bengtsson, Allmänt Ombud som också får en särskild passning i en rättsfallskommentar skriven av Fredrik Berndt lite längre fram i häftet. Passningen rör ränteavdragsbegränsningar, ett aktuellt ämne som har väckt många frågor.

Etableringsrätter analyseras i den andra artikeln, skriven av Patrik Emblad. Han behandlar frågan utifrån både ett inkomstskatterättsligt och ett mervärdesskatterättsligt perspektiv och diskuterar bland annat frågor om neutralitet. Ett ämne som ligger undertecknad varmt om hjärtat och som har diskuterats av många, men fortfarande är aktuellt.

Maja Eriksson diskuterar därefter lagkonflikten mellan skatteförfarandelagen och lagen om elektronisk kommunikation. Ett ämne som hon har behandlat i ett examensarbete och som har en spännande EU-rättslig koppling som diskuteras ingående.

Härefter problematiserar Ulrika Hansson utredningen om särskild skatt på finanssektorn och jämför den med den danska lønsumsafgiften. Bland annat väcks frågan om statsstöd.

Utöver dessa artiklar och kommentarer så kommenterar även Eleonor Kristoffersson och Tomas Eurenius två mervärdesskatterättsliga mål. Eleonor behandlar den s.k. discjockey-domen och väcker flera tänkvärda frågor, inte minst om tolkningsutrymmet på nationell nivå utifrån den EU-rättsliga strukturen. Tomas behandlar den grundläggande och viktiga frågan om omsättningsprövningen i mervärdesskatterätten. Sist, men inte minst presenterar Mikael Ek flera intressanta böcker som behandlar många olika skatterättsliga ämnen.

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...