Innehåll

Skattenytt nr 12 2016 s. 908

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Meindl-Ringler, Angelika, Beneficial Ownership in International Tax Law, Kluwer, 424 sidor

Denna bok innehåller en jämförelse av användningen och tolkningen av konceptet beneficial ownership i ett flertal jurisdiktioner, däribland EU. Att fastställa beneficial ownership i en internationell skatterättslig kontext är svår och komplex uppgift och författarens målsättning är att analysera hur tolkningen bör göras mot bakgrund av OECD:s modellavtal.

Red. Kristoffersson, Eleonor, Olsson, Stefan, Rendahl, Pernilla, Festskrift till Björn Westberg, Iustus, 236 sidor

Denna nyutkomna festskrift är tillägnad Björn Westberg som är verksam vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping. Medverkande författare är Jan Bjuvberg, Katia Cejie, Axel Hilling, Maria Hilling, Dennis Ramsdahl Jensen, Eleonor Kristoffersson, Aage Michelsen, Stefan Olsson, Robert Påhlsson, Pernilla Rendahl, Ann-Sophie Sallander, Henrik Stensgaard, Cristina Trenta och Frans Vanistendael.

Sjöstedt Forslund, Christina, Fastighetsmoms, Björn Lundén Information, 235 sidor

Fastighetsmoms vänder sig till de som kommer i kontakt med momsfrågor inom främst fastighetsförvaltning eller bygg- och anläggningsverksamhet. I boken redogör författaren för de regler som är kopplade till verksamheterna i fråga i syfte att den skattskyldige ska kunna undvika att begå fel vid hanteringen av momsen.

van Doesum, Ad, van Kesteren, Herman, van Norden, Gert-Jan, Fundamentals of EU VAT Law, Kluwer, 571 sidor

Författarna ämnar med denna bok att ge en djup inblick i det EU-rättsliga momssystemets systematik, funktion och principer. Fokus ligger på den EU-rättsliga regleringen och hur reglerna appliceras i praktiken. Upplägget följer momsdirektivets struktur, med vissa extra kapitel som rör områden som behöver extra belysning, och visar på hur olika delar av momsen hänger ihop.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...