Innehåll

Skattenytt nr 5 2016 s. 249

Förord till nr 5

SkatteNytt presenterar i det här numret artiklar som spänner över flera skatterättsliga fält och belyser bland annat förvaltningsrättsliga och EU-rättsliga frågor. När frågan om varför skatterätt är intressant väcks, är ett av mina svar att det är just bredden av frågor och komplexiteten med rättskällor på flera olika nivåer som är intressant.

Först behandlar Ulrik von Essen skatteverkets kommunikationsplikt inför omprövningsbeslut. Därefter diskuterar Karl-Johan Nörklit och Lynda Ondrasek Olofsson betalningssäkringar utifrån en undersökning som har gjorts för svenskt näringslivs räkning.

I den tredje artikeln behandlar Ulf Bernitz tobaksbeskattningen av snus och cigaretter utifrån ett neutralitetsperspektiv. Därefter belyser Håkan Gustavsson den svenska expertskatten och reflekterar över de förändringar som gjordes 1 januari 2012.

Den femte artikeln sammanfattar incitamensutredningen och är skriven av Anders Bengtsson, Lis Alfreds, Eva Berggren och Andreas Högberg. Därefter följer ett debattinlägg avseende syntetiska optioner som är skrivet av Sara Jacobsson och Thomas Bergman. Avslutningsvis presenterar Sebastian Moll nyutgiven litteratur.

Med förhoppning om en härligt stundande sommar!

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...