Innehåll

Skattenytt nr 6 2016 s. 328

Författare i detta nummer

Richard Arvidsson, professor vid Handelshögskolan i Stockholm

Katia Cejie, docent, lektor vid Uppsala Universitet

Mattias Dahlberg, professor i finansrätt vid UppsalaUniversitet

Mattias Fri, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Maria Hilling, docent, lektor i skatterätt vid Juridiska fakulteten, Lunds universitet

Martin Jacobsson, skattekonsult vid Grant Thornton

Fredrik Jonsson, skattejurist vid PwC

Tomas Karlsson, skattejurist vid EY

Jan Kleerup, skattejurist vid Svalner Skatt & Transaktion

Börje Leidhammar, advokat vid Börje Leidhammar advokatbyrå, adjungerad professor vid Högskolan i Gävle

Peter Melz, professor i finansrätt vid Stockholms universitet

Ingrid Melbi, skattejurist vid PwC

Robert Påhlsson, professor i skatterätt vid Handelshögskolan, Göteborgs universitet

Gunnar Rabe, skattejurist

Daniel Starberg, skattejurist, Lombard International Assurance

Pia Blank Thörnroos, rättslig expert vid Skatteverkets rättsavdelning

Mats Tjernberg, professor i offentlig rätt, skatterätt, vid Lunds Universitet

Jesper Öberg, Jur Dr, skattejurist vid PwC

Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms Universitet

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...