Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2016 s. 527

Förord till nr 7-8

När jag skriver dessa rader strålar solen från en klarblå himmel. Jag hoppas verkligen att sommaren fortsätter på det här sättet! Väderprognosen utlovar åtminstone högtryck och det ligger i linje med att det är högtryck även på SkatteNytt. Som redaktör är det otroligt roligt att så många författare vill skicka in sina artikelutkast till oss för publicering. Det är ett angenämt problem att välja och vraka mellan kvalificerade analyser av intressanta frågor för att få tankeväckande kombinationer i varje häfte.

Det här häftet är tjockare än vanligt, det är ett dubbelnummer med två lite längre artiklar. Den första artikeln är fortsättningen på Katia Cejies tidigare artikel om valutakursförluster. En avslutande del III publiceras i häfte nr 9. Därefter behandlar Martin Berglund skatteavtalstolkning utifrån ett rättsfall om dödsboinkomst. Den tredje artikeln är skriven av Sandra Vasarainen och behandlar undantagande av handlingar vid revision.

Vi kan också presentera flera rättsfallskommentarer i det här häftet. Det inkluderar det stående bidraget om praxis på mervärdesskatteområdet som Jan Kleerup och Mattias Fri skriver. Johan Rick ger även kommentarer om tolkning av förbudet mot reformatio in pejus i förvaltningsprocesslagen och Stephanie Moustou ger en kommentarer avseende dom om företrädaransvar i samband med en företagsrekonstrunktion.

Avslutningsvis presenterar Bodil Hulgaard den Skatterättsliga klubbens jubileumsskrift och Mikael Ek aktuell litteratur.

Med förhoppning om att avslutningen på sommaren blir lika härlig som början!

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...