Innehåll

Skattenytt nr 12 2017 s. 823

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Borrego, Felix, Alberto, Vega, Limitation on Benefits Clauses in Double Taxation Conventions, Kluwer, 2:a upplagan, 319 sidor

I boken analyseras det rättsliga regelverket avseende LOB-klausuler (limitation on benefit clauses) i dubbelbeskattningsavtal. Bland de ämnen som behandlas av författarna ingår definitionen av hemvistkonceptet enligt OECD:s modellavtal, begreppet verklig mottagare, tillämpning av inhemska skatteflyktsregler, åtgärder för att förhindra s.k. treaty shopping samt konsekvenser av LOB-klausulers oförenlighet med EU-rätten.

Cracea, Andrei, (ed.) OECD Model Tax Convention on Income and on Capital (2014 Condensed Version) and Key Tax Features of Member Countries 2017, IBFD, 926 sidor

Denna bok innehåller den officiella versionen av OECD:s modellavtal tillsammans med sammanfattningar av tidigare OECD-rapporter avseende modellavtalet. I boken finns även sammanfattningar av de direkta skatter som uppbärs i alla OECD:s medlemsstater, inklusive bolagsskatt, inkomstskatt för individer och kapitalskatt. Dessa sammanfattningar är gjorda både utifrån ett nationellt och ett internationellt perspektiv.

Duras, Pierre, Moëll, Christina, Tullrätt, Wolter Kluwer Sverige, 268 sidor

Tullrätt behandlar tullagstiftningen ur ett svenskt perspektiv och tar sin utgångspunkt i den gemensamma tullrätten som gäller i EU samt i den svenska lagstiftningen på området. Lagstiftningen sätts sedan i ett större sammanhang, där rättsområdets historia och de politiska motiven bakom reglerna presenteras tillsammans sambandet mellan svensk rätt och EU-rätten samt internationella överenskommelser.

Rocha, Sergio André, Allison, Christians, (ed.) Tax Sovereignty in the BEPS Era, Kluwer, 306 sidor

Boken fokuserar på hur skattesuveräniteten på nationell nivå har påverkats av den senaste utvecklingen inom den internationella skatterätten, främst genom BEPS-projektet. Globaliseringen innebär i många fall att en stats utövande av sin beskattningsrätt påverkar eller hindrar en annan stats rätt. Med detta som utgångspunkt diskuteras hur BEPS påverkar denna situation, bl.a. genom besvarandet av frågorna varför multilateralt samarbete och icke-bindande bestämmelser är att föredra, varför beskattning baserat på källan och hemvist fortsätter att vara grunden för skattesuveräniteten samt hur digital handel har vänt upp och ner på den traditionella synen på källa och hemvist.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...