Innehåll

Skattenytt nr 3 2017 s. 93

Förord nr 3

Det ser ut som att 2017 kommer att bli ett händelserikt år. Den politiska scenen förändras och det påverkar i allra högsta grad den skatterättsliga arenan. I det här häftet diskuterar Roger Persson Österman och Carl Svernlöv associationsrättsliga aspekter på Corporate Social Responsibility i företagsbeskattningen, aktuellt ur både ett nationellt och internationellt perspektiv.

I den andra artikeln förklarar Eleonor Kristoffersson holdingsbolags avdragsrätt utifrån rättsfallen Larentia + Minerva och Sveda. Avdragsrätten är komplicerad, men det är inte alltid avdragsrätten i sig som utgör problem utan även hur den förhåller sig till mervärdesskattens tillämpningsområde.

Härutöver återfinns aktuella mervärdesskatterättsliga rättsfall som analyseras i koncentrerad from av Jan Kleerup och Mattias Fri och ett debattinlägg avseende skatt på finansiell verksamhet skrivet av Marcus Forsman. Sist ut i häftet presenteras på sedvanligt vis aktuell litteratur inom skatterättens område.

Pernilla Rendahl