Innehåll

Skattenytt nr 5 2017 s. 223

Förord nr 5

Våren har kommit med stormsteg och jag ser fram emot en förhoppningsvis härlig sommar. Våren är i Göteborg en tid med intensiva undervisningsperioder på både grund- och avancerad nivå och det är alltid lika roligt att diskutera vad som händer inom skatterätten med intresserade studenter. Några blir avskräckta av närheten mellan politiken och skatterätten, medan andra tycker att det är otroligt spännande. Jag är beredd att hålla med den senare gruppen och några spännande ämnen avhandlas även i det här häftet av SkatteNytt.

Först i häftet presenteras fastighetspaketeringsutredningen av Christina Eng, Niklas Lindeberg och Måns Nerman. Oavsett vad utredningen leder till eller inte leder till så är innehållet intressant och läsvärt.

Anders Bengtsson som är allmänt ombud på Skatteverket fortsätter häftet med en reflektion från årsrapporten för 2016. Därefter diskuterar Ingrid Melbi fåmansföretagsbestämmelsernas, särskilt 57 kap. 3 § IL, tolkning i HFD. Intressant inte minst i tider av diskussioner om 3:12-reglernas förändring.

I en andra rättsfallskommentar diskuterar Kristina Söderman praxis om avfallsskatt som påverkar utvecklingen i återvinningsbranschen. Efter diskussionen om punktskatter följer Jan Kleerups och Mattias Fris stående bidrag om aktuella avgöranden på mervärdesskatteområdet.

Skatteverket svarar på Roger Persson Östermans och Carl Svernlövs artikel i häfte nr 3 2017 om corporate social responsibility och skatter. Vi får se om fler vill ge sig in i debatten efter det här inlägget. Kanske företagen har något att lägga till?

Avslutningsvis anmäler Mats Tjernberg Jari Burmeisters avhandling som försvarades tidigare i år vid Uppsala universitet och på sedvanligt vis presenterar Mikael Ek nyligen utgiven litteratur.

Nästa häfte är det stående rättsfallshäftet som Martin Berglund, docent vid Uppsala universitet numera är redaktör för. Vi i redaktionen skickar ett särskilt tack till Gunnar Rabe som har varit redaktör för rättsfallshäftet på ett mycket förtjänstfullt sätt i många, många år. Tack Gunnar!

På återseende i häfte 7-8!

Pernilla Rendahl

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...