Innehåll

A EUF-fördraget

A8 Övrigt

I Riskin och Timmermans fann EU-domstolen att artikel 4 i EU-fördraget inte ger upphov till en självständig skyldighet för medlemsstaterna som går utöver de skyldigheter som medlemsstaterna kan åläggas enligt den fria rörligheten för kapital.1 Domen behandlas i avsnitt A2 ovan.

Cécile Brokelind och Jesper Johansson

Riskin och Timmermans (C-176/15, EU:C:2016:488, p. 36).