Skattenytt nr 6 2017 s. 447

EU-domstolens domar

C Övriga EU-domar

I C fann EU-domstolen att förbudet mot diskriminering på grund av ålder i artikel 21.1 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna inte var tillämpligt i ett mål om tilläggsskatt på pensioner. Domen behandlas i avsnitt B6 ovan.

Cécile Brokelind och Jesper Johansson