Innehåll

Skattenytt nr 7-8 2017 s. 539

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Chodikoff, David, Transfer Pricing & Tax Avoidance, Sweet & Maxwell, 2:a upplagan, 500 sidor.

Transfer Princing & Tax Avoidance är en omfattande jämförelse mellan olika jurisdiktioner världen över. Den andra upplagan är en överblick över regler gällande internprissättning och skatteundandragande och innehåller bland annat frågor relaterade till multinationella företag, acceptabel skatteplanering och tvistelösning. Även nationella och internationella policyinitiativ och trender kommenteras av experter från de länder som behandlas i boken.

Pankiv, Marta, Contemporary Application of the Arm’s Length Principle in Transfer Pricing, IBFD, 262 sidor.

Denna bok beskriver hur armlängdsprincipen ska förstås inom ramen för BEPS-projektet. Författarens analys av internprissättningsreglerna rör armlängdsprincipens räckvidd, målet att undvika ekonomisk dubbelbeskattning samt neutraliseringen av företagsbeskattning av direkta utländska investeringar, där utgångspunkten för principen är kriterierna äganderätt, substans och kommersiell rationalitet.

Schaffer, Erich, Domestic Attribution of Income and Taxation of International Entertainers and Sportspersons, IBFD, 314 sidor.

Schaffer utreder den skatterättsliga behandlingen av artister och idrottsutövare i en internationell kontext. Fokus ligger på inhemska fördelningar av inkomsten för denna personkategori i förhållande till skatteavtalen och författaren presenterar en metodologi för hur man kan närma sig allokeringsfrågor i denna typ av situation. Bokens rättsliga utgångspunkt blir därmed artikel 17 i OECD:s modellavtal, men blicken lyfts för att se frågorna ur ett mer principiellt perspektiv.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...