Innehåll

Skattenytt nr 9 2017 s. 543

Leif Edvardsson in memoriam

En omtyckt profil i svensk skatterätt har gått bort. Leif Edvardsson föddes 1942 i Uddevalla. Han tog studentexamen 1961 och blev även reservofficer. Leif studerade vidare vid Göteborgs universitet och fick sin ekonomexamen 1966.

Efter arbete vid Länsstyrelsen, skatteavdelningen, i Vänersborg och studier vid Lärarhögskolan inledde han sin akademiska bana vid Umeå universitet, där han byggde upp den skatterättsliga utbildningen och publicerade sin första lärobok tillsammans med Asbjörn Eriksson. Samtidigt påbörjade han forskarutbildningen och försvarade framgångsrikt sin avhandling Utskiftningsskatten mellan moderbolag och helägt dotterbolag vid Umeå universitet 1984. Han var också medförfattare till läroboken Inkomst- och förmögenhetsbeskattning som kom ut i åtta upplagor.

Juridiken och ekonomiämnena har alltid mötts i finansrätten. När Leif som ekonom doktorerade i ett finansrättsligt ämne ansågs han banbrytande, trots att han egentligen blev en del av en tradition som går tillbaka ända till slutet av 1800-talet.

Leif blev snart docent och verkade under 1980- och 1990-talen som lärare och forskare vid universiteten i Göteborg och Stockholm. Han gjorde sig känd som en kunnig, vänlig och synnerligen pedagogisk lärare. Han spelade också en viktig roll i uppbyggnaden av det juris kandidatprogram som etablerades vid Handelshögskolan i Göteborg 1991. Trots sin framgångsrika akademiska karriär fann han också tid att som konsult arbeta praktiskt med skatterätten.

Vi var nog några som blev överraskade när Leif 1997 lämnade universitetsvärlden för att i stället arbeta som skatteexpert på Svenska Arbetsgivarföreningen, som senare införlivades i Svenskt Näringsliv. Det visade sig dock snabbt att han skulle bli kvar med ett ben i akademin. Leif fortsatte nämligen att författa rättsvetenskapliga artiklar och delta i forskningskonferenser. Han behöll även sitt stora engagemang i driften av tidskriften Skattenytt, ur vars styrelse han efter gott och väl 25 år avgick först 2016. Hans ekonomiska sinne kom där väl till pass vilket gjorde att Leif också indirekt bidrog till den svenska skatterättsforskningen.

När Leif slutat vid Svenskt Näringsliv slog han sig inte till ro som pensionär. I stället skrev han på kort tid den mycket uppskattade monografin Incitamentsprogram, och blev med den i bagaget 2012 adjungerad professor vid Örebro universitet. Där blev han snabbt en mycket omtyckt lärare och medlem i det skatterättsliga kollegiet. Det var bara ett par år sedan som Leif gick i pension ”på riktigt”. Och till vår glädje kunde han inte hålla sig borta utan deltog så sent som i augusti 2016 i Skattenytts forskningskonferens i Örebro.

För oss som skriver detta var Leif mycket mer än en akademiskt verksam skatterättare med stora kunskaper och stor skicklighet. Han var vår vän, och på många sätt vår förebild. Leif gick med bas i sin varmt omhuldade familj tryggt genom livet, litandes på sina gedigna kunskaper. Han utstrålande en ödmjukhet och en vänlighet som berikade hans omgivning på djupet. Vi saknar honom, men vi minns honom med den största värme.

Robert Påhlsson, Bo Svensson, Göran Grosskopf och Mats Tjernberg