Innehåll

Skattenytt nr 9 2017 s. 627

Litteratur

Tanken med avsnittet är att ge en kortare översikt över ny litteratur som kan vara av intresse för skatterätten ur såväl ett nationellt som ett internationellt perspektiv. Synpunkter på avsnittet tas tacksamt emot av Mikael Ek (mikael.ek@jur.uu.se). Litteratur kan skickas till Mikael Ek, Juridiska institutionen, Gamla torget 6, 753 20 Uppsala.

Olsson, Stefan, Revisorns roll: En revisors- och revisionsrättslig introduktion, Gleerups, 128 sidor.

Olssons bok är en introduktion till de regler som gäller för revision i olika typer av företag samt de krav som ställs på revisorer och boken är tänkt att användas för studenter inom juridik, rättsvetenskap och ekonomi. Eftersom bokens ämne till stor del präglas av internationell rätt och EU-rätt är ett av syftena med Revisorns roll att ge en överblick över det komplex av regler som är tongivande inom revisors- och revisionsrätten.

Tagesson, Torbjörn, Öhman, Peter, Redovisning i ett nötskal, Studentlitteratur, 2:a upplagan, 167 sidor.

Den andra upplagan av denna lärobok är uppdaterad med anledning av lagstiftningsförändringar och nyheter avseende Bokföringsnämndens allmänna råd. Boken är främst tänkt att vara ett läromedel för andra studenter än blivande ekonomer, däribland jurister. Upplägget i framställningen bygger på att redovisningen introduceras som ämne samt att visa hur bl.a. årsredovisningar kan analyseras. Till boken finns även ett övningshäfte.

Weber, Dennis, EU Law and the Building of Global Supranational Tax Law: EU BEPS and State Aid, IBFD, 324 sidor.

Innehållet i boken består av ett antal artiklar som är ett resultat av den 10:e GREIT-konferensen. Teman som förekommer är bl.a. fiskal suveränitet i en multilateral era, global skatterättvisa, ökad transparens och effekten på relationen mellan skattemyndighet och skattebetalare, EU och BEPS samt förhållandet mellan APA och statsstöd. Temat för boken kan sägas vara hur EU-rätt och internationell rätt influerar varandra.

Mikael Ek är doktorand i finansrätt vid Uppsala universitet.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...