Innehåll

Kära läsare!

När detta nummer når er läsare närmar vi oss slutet på år 2018. Som avslutning på skatteåret levererar Skattenytt ett knippe spännande artiklar, i ett nummer som, utan att det egentligen har varit planerat, kan framstå som ett ”temanummer” när det gäller djupdykning i internationella skattefrågor.

Krister Andersson skriver initierat om beskattning av multinationella företag i digitaliseringens tidsålder. Förändrade internationella skatteregler påverkar fördelningen av skatteintäkter mellan olika länder. Hur påverkas Sverige?

Torsten Fensby behandlar riskerna med OECD:s granskningsarbete av potentiellt skadliga lågskatteregimer. I artikeln diskuteras organisationens samarbete med sådana regimer, som riskerar att underminera de framsteg som gjorts inom BEPS-projektet.

I detta nummer följer också en statsvetenskaplig kommentar till OECD:s roll i det internationella samarbetet. Jan Kellgren inleder med en introduktion till frågan om legitimitetens problem. Sedan följer Per Jansson artikel om legitimitetens problem, där han som statsvetenskaplig forskare skriver om OECD och dess legitimitet i kampen mot lågskatteregimerna.

Den sista artikeln med internationellt tema är skriven av Erik Blomquist och behandlar regeringens förslag till förändringar av CFC-reglerna. Även om propositionen till stor del utgör en implementering av EU-rätt finns det utrymme för en kritisk kommentar till de delar där det funnits möjlighet till svensk särlagstiftning.

Mats Tjernberg skriver ett rättsfallsreferat med fokus på tillämpning av skatteflyktslagen. Två nyligen avgjorda mål från HFD behandlar 3:12-regelverket respektive koncernbidragsreglerna.

Mattias Fri och Ulrika Grefberg levererar sin sedvanliga uppdatering rörande aktuellt om mervärdesskatt. Avslutningsvis rapporterar Autilia Arfwidsson om ny skatterättslig litteratur.

Trevlig läsning!

Stefan Olsson