SKVFS 2012:11 (INKOMSTTAXERING, SKATTEBETALNING)

Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2013

Beträffande beskattningsåret 2012 och 2013 års taxering, se SKVFS 2011:12.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 80,74 kronor.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

80 kr

frukost

40 kr

Helt fri kost (minst tre måltider)

200 kr

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SKVFS 2012:11

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2013 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2013.