Innehåll

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittpriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 87,71 kronor.

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta följande förmånsvärden för fri kost.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

88 kr

frukost

44 kr

Helt fri kost (minst tre måltider)

220 kr

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:13

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016 och tillämpas vid beräkning av skatteavdrag och arbetsgivaravgifter för beskattningsåret 2016.