Innehåll

Skatteverket föreskriver med stöd av 9 kap. 3 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 §Från kravet på registrering i kassaregister enligt 39 kap. 7 § skatteförfarandelagen (2011:1244) medges undantag under år 2016 för försäljning som registreras i

  • AB Trav och Galopps (556180-4161) terminalsystem,

  • AB Svenska Spels (556460-1812) terminalsystem,

  • Ticnet ABs (556401-2887) terminalsystem,

  • Tickster ABs (556755-3044) terminalsystem, och

  • Venuepoint ABs (556805-2913) terminalsystem (benämnt Biljettforum).

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2015:14

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2016.