(PUNKTSKATTER)

SKVFS 2017:1 Elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

(senast ändrad genom SKVFS 2018:1)

1 §En ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska göras av sökanden via Skatteverkets e-tjänst, om inte annat följer av 5 §. Tjänsten kräver svensk e-legitimation.

2 §En ansökan om återbetalning som enligt 11 kap. 16 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska lämnas elektroniskt ska lämnas via Skatteverkets e-tjänst, om inte annat följer av 6 §. Tjänsten kräver svensk e-legitimation.

(SKVFS 2018:1)

3 §Sökanden kan till Skatteverket anmäla vilket ombud eller annan behörig företrädare som får underteckna en ansökan om återbetalning eller kompensation med en e-legitimation för sökandens räkning.

4 §Med e-legitimation avses identitetshandling i elektronisk form, som vid elektronisk kommunikation används för legitimering, underskrift eller bådadera och vars utfärdare har avtal med E-legitimationsnämnden.

5 §Enskild näringsidkare som inte kan få svensk e-legitimation ska på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats ansöka elektroniskt om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § lagen (1994:1776) om skatt på energi. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt organisationsnummer.

6 §Enskild näringsidkare som inte kan få svensk e-legitimation och som ska lämna ansökan om återbetalning elektroniskt enligt 11 kap. 16 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ansöka om återbetalning på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt organisationsnummer.

(SKVFS 2018:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:1

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2017.

  2. Bestämmelserna i föreskriften tillämpas först då återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § samt återbetalning enligt 11 kap. 12–12 a och 14 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi söks för en period som omfattar tid efter utgången av 2016.

2018:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2018.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...