(PUNKTSKATTER)

SKVFS 2017:1 Elektronisk ansökan om återbetalning eller kompensation av energiskatt i vissa fall

(senast ändrad genom SKVFS 2018:1)

1 §En ansökan om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska göras av sökanden via Skatteverkets e-tjänst, om inte annat följer av 5 §. Tjänsten kräver svensk e-legitimation.

2 §En ansökan om återbetalning som enligt 11 kap. 16 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska lämnas elektroniskt ska lämnas via Skatteverkets e-tjänst, om inte annat följer av 6 §. Tjänsten kräver svensk e-legitimation.

(SKVFS 2018:1)

3 §Sökanden kan till Skatteverket anmäla vilket ombud eller annan behörig företrädare som får underteckna en ansökan om återbetalning eller kompensation med en e-legitimation för sökandens räkning.

4 §Med e-legitimation avses identitetshandling i elektronisk form, som vid elektronisk kommunikation används för legitimering, underskrift eller bådadera och vars utfärdare har avtal med E-legitimationsnämnden.

5 §Enskild näringsidkare som inte kan få svensk e-legitimation ska på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats ansöka elektroniskt om återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § lagen (1994:1776) om skatt på energi. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt organisationsnummer.

6 §Enskild näringsidkare som inte kan få svensk e-legitimation och som ska lämna ansökan om återbetalning elektroniskt enligt 11 kap. 16 § lagen (1994:1776) om skatt på energi ska ansöka om återbetalning på fastställt formulär via Skatteverkets webbplats. Detsamma gäller juridisk person som saknar svenskt organisationsnummer.

(SKVFS 2018:1)

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2017:1

 1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 april 2017.

 2. Bestämmelserna i föreskriften tillämpas först då återbetalning eller kompensation enligt 9 kap. 7 § samt återbetalning enligt 11 kap. 12–12 a och 14 §§ lagen (1994:1776) om skatt på energi söks för en period som omfattar tid efter utgången av 2016.

2018:1

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 2018.

För erfarna

Välkommen! Hos oss hittar du alla ekonomiska regelverk du behöver samlat på en enda digital plats. Fördjupa dig i allt från EU-rätt till självreglering, tidskrifter eller använd Rättserien där experter guidar dig till snabba svar.
 • Regler

  Här hittar du uppdaterat rättsligt material inom EU-rätt, svenska lagar och myndighetsföreskrifter. Du kan även hitta historik från 2008 och framåt.

 • Avancerad sök

  Filtrera dina sökningar och hitta rätt dokument snabbare. Vet du att det är en lag du söker efter kan du välja att visa bara de träffarna.

 • Markera & Anteckna

  Här kan du smidigt markera, anteckna och dela de avsnitt av texterna som är viktigast för dig och dina kollegor.

 • Rättserien

  Här kan du bekräfta dina kunskaper och enkelt hitta nya vägar till andra områden.

 • Jag vill veta mer

och oerfarna

Välkommen! Det kan vara svårt att hitta rätt ibland, så därför har vi samlat allt inom ekonomiska regler på ett och samma ställe. Navigera, sök eller använd Rättserien för att få svar på dina frågor.
 • Rättserien

  Här hittar du tydliga förklaringar till tusentals termer och information om var och hur du kan fördjupa dig. Till Rättserien

 • Navigering

  Allt relevant material hittar du samlat inom respektive ämnesområde.

 • Anteckna

  Skapa egna anteckningar för hur du ska gå till väga vid komplicerade regeltolkningar. Dela gärna med dig eller spara tips från dina kollegor!

 • Markera

  Använd överstrykningspennan och hitta tillbaka till det viktigaste nästa gång.

 • Jag vill veta mer

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2020 2021 2022
Prisbasbelopp 47 300 47 600 48 300
Förhöjt pbb. 48 300 48 600 49 300
Inkomstbasbelopp 66 800 68 200 71 000
Utdelning fåmansföretag
År 2020 2021 2022
Schablonbelopp 177 100 183 700 187 550

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2020 2021 2022
Räntesats 0,50 0,50 0,50
Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2019 2020 2021
31 maj 0,05 -0,01 0,28
30 nov -0,09 -0,10 0,23

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal 25 % 25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1955 1956 - 1998
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...