(SKATTEBETALNING)

SKVFS 2018:4 I vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige

Skatteverket föreskriver med stöd av 14 kap. 1 § skatteförfarandeförordningen (2011:1261) följande.

1 §Ett kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige när

  1. den skattskyldige har uppmanats att betala skatt eller avgift,

  2. resultatet av en slutskatteberäkning har registrerats på skattekontot,

  3. en återbetalning har gjorts vid en månadsavstämning,

  4. ett obetalt skattebelopp har överlämnats till Kronofogdemyndigheten för indrivning,

  5. ett belopp har använts för avräkning mot den skattskyldiges sammanlagda skatteskuld, och

  6. 18 månader har gått från när ett kontoutdrag senast skickades ut.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:4

  1. Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2018.

  2. Genom föreskrifterna upphävs Skatteverkets föreskrifter (SKVFS 2008:6) om i vilken omfattning kontoutdrag ska skickas till den skattskyldige.

Sifferkollen

Belopp

Basbelopp
År 2019 2020 2021
Prisbasbelopp 46 500 47 300 47 600
Förhöjt pbb. 47 400 48 300 48 600
Inkomstbasbelopp 64 400 66 800 68 200
Utdelning fåmansföretag
År 2019 2020 2021
Schablonbelopp 171 875 177 100 183 700

Räntesatser

Periodiseringsfond
År 2019 2020 2021
Räntesats 0,51 0,50 0,50

 

Referensränta
År 2016-07-01 2019-07-01 - 
Räntesats -0,5 0,0
Ränta på skattekontot
Period 2013-2016 2017 -
Intäkt 0,5625 0
Kostnad Låg 1,25 1,25
Kostnad Hög 16,25 16,25
Räntefördelning
Inkomstår 2019 2020 2021
Positiv 6,51 6,50 6,50
Negativ 1,51 1,50 1,50
Statslåneränta
År 2018 2019 2020
31 maj 0,49 0,05 -0,01
30 nov 0,51 -0,09 -0,10

Traktamenten

Bilresor
Inkomstår 2019 2020 2021
Egen bil 18,50 18,50 18,50
Förmånsbil, diesel 6,50 6,50 6,50
Förmånsbil, bensin 9,50 9,50 9,50
Kostförmån
År 2019 2020 2021
Frukost, lunch och middag 245 245 250
Lunch eller middag 98 98 100
Frukost 49 49 50
Skattefria gåvor
År 2019 2020 2021
Julgåva 450 450 500
Jubileumsgåva 1 350 1 350 1 500
Minnesgåva 15 000 15 000 15 000

Skattesatser

Bolagsskatt
År 2019 2020 2021
Skattesats 21,4% 21,4% 20,6%
Mervärdesskatt
År 2019 2020 2021
Normal

25 %

25 % 25 %
Livsmedel, krog m.m. 12 % 12 % 12 %
Persontransport, böcker m.m. 6 % 6 % 6 %
Arbetsgivaravgifter/egenaavgifter
Födda -1937 1938 - 1954 1955 -
Arb. avgifter 0 % 10,21% 31,42%
Egenavgifter 0 % 10,21% 28,97%

 

Visa mer...