(INKOMSTBESKATTNING)

SKVFS 2019:11 Genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch att tillämpas för beskattningsåret 2020

Beträffande beskattningsåret 2019, se SKVFS 2018:15.

Skatteverket föreskriver med stöd av förordningen (2000:866) med bemyndigande för Skatteverket att meddela vissa föreskrifter till inkomstskattelagen (1999:1229) att genomsnittspriset i Sverige för en normal lunch enligt 61 kap. 3 § samma lag, ska vara 98,76 kr.1

I enlighet med nämnda bestämmelse i inkomstskattelagen innebär detta att förmånsvärden för fri kost beräknas enligt följande.

En fri måltid om dagen

lunch eller middag

98 kr

frukost

49 kr

Helt fri kost

(minst tre måltider)

245 kr

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

2018:15

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2020 och tillämpas för beskattningsåret 2020.