Innehåll

Meddelade prövningstillstånd 2008

2008-03-05 Meddelat prövningstillstånd

Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd;

Saken: Inkomsttaxering 2002. Fråga om ett bolag skall anses bedriva handel med värdepapper samt – om så inte befinns vara fallet – de värdepapper som tidigare utgjort lagertillgång behåller sin karaktär av lagertillgång. RR:s mål nr 2921-05; KRNS 1193-04

Klagande: Såväl Skatteverket som AB X

Lagrum: 13 kap. 2 § och 25 kap. 3 § inkomstskattelagen (1999:1229)