Innehåll

Meddelade prövningstillstånd 2008

2008-07-07 Meddelade prövningstillstånd

Regeringsrätten

Mervärdesskatt

Dnr/målnr/löpnr: 4666-07; 7463-04

Regeringsrätten har meddelat nedanstående prövningstillstånd;

Saken: Fråga om avdrag för ingående mervärdesskatt hänförlig till avgifter till Värdepapperscentralen AB (VPC) RR mål nr 4666-07; KRNS 7463-04

Klagande: Den skattskyldige

Lagrum: 3 kap. 9 § och 8 kap. 3 § mervärdesskattelagen (1994:200)