Innehåll

Områden: Inkomstskatt (Kapital, Näringsverksamhet)

Datum: 2015-09-21

Dnr: 137-14/D

Skatterättsnämnden den 12 maj 2015, mål nr 137-14/D

Sammanfattning

Reglerna om framskjuten beskattning i 48 a kap. IL är tillämpliga när det köpande företaget bildas genom ett tillskott av apportegendom i form av aktier i det avyttrade företaget.

Referat

R äger samtliga aktier i O AB som är moderbolag i en koncern. Det finns ett sparat utdelningsutrymme om drygt 160 mkr. För att samla koncernbolag med likartad verksamhet i mer ändamålsenliga underkoncerner planeras en omstrukturering.

Ett nytt bolag H AB bildas genom att R tillskjuter samtliga andelar i O AB som apportegendom. H AB blir således nytt moderbolag för koncernen. Aktiebytet utgör enligt Skatterättsnämnden ett andelsbyte som inte medför några omedelbara skattekonsekvenser för R. Det sparade utdelningsutrymmet på aktierna i O AB fördelas på de mottagna andelarna i H AB.

Skatteverkets kommentar

Skatteverket delar Skatterättsnämndens uppfattning och överklagar därför inte beslutet.